NKÚ: Ministerstvu školství stále hrozí ztráta evropských milionů

Praha – V operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost by Evropská unie nemusela podle prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) proplatit dotace ve výši několika set milionů korun. Audit odhalil na ministerstvu školství nedostatky v hodnocení, výběru i kontrole projektů. Ministerstvo ale označilo některé závěry zprávy za nepravdivé. Kontrola podle něj navíc probíhala v době, kdy se program teprve rozjížděl.

NKÚ prověřil fungování systému a také 43 individuálních projektů za 145,8 milionu korun. „Kontroloři našli zásadní nedostatky hned v několika oblastech: Ministerstvo školství například nepředložilo monitorovacímu výboru ke schválení všechna výběrová kritéria projektů,“ uvedli kontroloři.

Resort vedený Petrem Fialou se ale hájí tím, že použití specifických hodnotících kritérií monitorovací výbor schválil už v roce 2007 a letos v září je pak opětovně odsouhlasil. „Domníváme se, že tvrzení NKÚ o možné ztrátě až stovek milionů korun jsou zavádějící,“ podotknul mluvčí ministerstva Marek Zeman. S tím souhlasí i náměstek ministra školství Michal Zaorálek. „Odstranili jsme veškerá pochybení ze zprávy NKÚ, která odstranit lze,“ zdůraznil. Podle něj nelze přijmout nápravná opatření v reakci na zprávu NKÚ, na to, co se dávno stalo.

O projektech rozhodovali podjatí úředníci

Klíčovým problémem při výběru projektů bylo podle kontroly vysoké riziko subjektivního hodnocení. O projektech totiž rozhodoval vysoký počet členů výběrových komisí, kteří byli údajně podjatí. „Nemůžeme zabránit tomu, aby člen komise neměl možnost oznámit svou podjatost a opustit místnost v případě hlasování (…) Dopředu mnohdy ministerstvo nemůže vědět, že se bude člen výběrové komise v nějaké roli podílet na projektu,“ hájí postup ministerstva náměstek Michal Zaorálek.

„Měli vztah k projednávaným projektům. A i když při projednávání takového projektu odešli z jednací místnosti, což nebylo pravidlem, mohli celkový výsledek ovlivnit tím, že hlasovali i o konkurenčních projektech. Ministerstvo nevhodným složením výběrových komisí riskuje zpochybnění jejich nestrannosti i objektivnosti samotného výběru projektů,“ upozornil úřad.

U čtyř projektů například výběrová komise zcela změnila hodnocení, nejdřív je nedoporučila k financování, na následném mimořádném zasedání jim ale dala zelenou. Obrat přitom nijak nevysvětlila. „U těchto čtyř projektů tak kontroloři konstatovali porušení rozpočtové kázně ve výši 56,1 milionu korun,“ vyčíslil NKÚ.

Nakupovaly se věci, které s projekty nesouvisely

Zjednodušený systém financování v rámci projektu EU Peníze školám umožňoval příjemcům dotací nakupovat i vybavení, které nijak nesouviselo s konkrétním projektem, například nábytek nebo bílou techniku.

Dílčí dotační program Počáteční vzdělávání má pak podle NKÚ velmi obecně nastavené cíle, takže není možné vyhodnotit efektivitu vynaložených peněz. „Resort také špatně monitoruje jednotlivé oblasti, na které se operační program zaměřuje. Například vůbec neměří zlepšování rovných příležitostí dětí ve většině oblastí vymezených v operačním programu,“ popsal úřad.

Podle NKÚ navíc ministerstvo školství ve výročních zprávách za roky 2008 až 2010 předkládalo Evropské komisi v řadě případů nesprávné informace o tom, jak se operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozvíjí. „Resort školství selhává i při kontrole veřejných zakázek, které vypisují příjemci dotací,“ uvedl NKÚ.

Úředníci se ale hájí, že pohled NKÚ není dvakrát akutální. „Zpráva NKÚ v mnoha případech pouze opakuje známá zjištění z auditu Evropské komise, který v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost proběhl v loňském roce. K těmto zjištěním již ministerstvo školství přijalo nápravná opatření a dlouhodobě je komunikuje s Evropskou komisí,“ sdělili úředníci. Upozornili navíc, že NKÚ prověřoval projekty z let 2007 až 2010, kdy se program teprve rozjížděl.

Peníze z programu vláda přesune jinam

Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost má dlouhodobě problémy, ministr školství Petr Fiala už se nechal slyšet, že ČR z něj nejspíš nestihne vyčerpat čtyři až pět miliard korun. Na vině jsou prý nekvalitně připravené projekty a zpožďování.

Video Reportáž Magdaleny Rejžkové
video

Reportáž Magdaleny Rejžkové

V polovině září vláda schválila návrh na převedení peněz z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do programu Lidské zdroje a zaměstnanost; letos by to měla být jedna miliarda korun a příští rok 1,6 miliardy korun.