Plzeňská práva dobývají akreditaci zpět

Plzeň - Právnická fakulta Západočeské univerzity zažádá na ministerstvu školství v polovině listopadu o novou akreditaci magisterského programu. Na akreditačním spisu pracují katedry a proděkani od začátku prázdnin, rozsahem se má podobat minulé žádosti, kterou fakulta podávala loni 31. října, ale nakonec má akreditaci jen do konce října 2013. Zasedání akreditační komise bude koncem ledna a 1. února.

Děkan Jan Pauly míní, že fakulta se radikálně mění co do kvality, byť prý pořád cítí protitlaky z různých stran. „Pracujeme na zvyšování kvalifikace pedagogů především cestou přípravy habilitačních řízení i cestou doplnění odborníků z jiných fakult. Snažíme se také za ztížené situace o nějaké granty,“ prohlásil Pauly.

Fakulta předloží nezpochybnitelné garanty jednotlivých oborů a předmětů, což byl hlavní protiargument akreditační komise, která počátkem letošního roku minulou žádost a reakreditaci odmítla. „V přemodelovaných čtyřech základní odvětvích budou naprosto nezpochybnitelní garanti, ale zcela pokryté budou i jednotlivé předměty,“ uvedl Pauly. Z fakulty odešli pouze čtyři pedagogové, z nichž tři pracovali na malé úvazky. „Naopak těch dojednaných akvizic je více než odchodů,“ dodal.

Děkan Jan Pauly pro ČT:

„Přestali jsme se na připomínky Akreditační komise dívat kriticky a brali jsme je jako podněty, kterým jsme se snažili co nejvíce vyhovět. Opatření proběhla celá řada, ale mám-li je schematizovat, jde o opatření v personální oblasti, a v rámci získávání vědeckých programů, grantů a vůbec vědecké publikační činnosti.“


Fakulta podá žádost o prodloužení akreditace prostřednictvím ZČU. Podle rektorky Ilony Mauritzové tento krok podporuje velký akademický senát, vedení univerzity i ostatní fakulty; právnické vzdělávání na univerzitě chtějí zachovat. Pokud by fakulta uspěla, nemuseli by současní studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků dokončovat studium jinde.

Akreditaci magisterského programu sice po minulé žádosti akreditační komise letos v lednu neprodloužila. Bývalý ministr školství Josef Dobeš (VV) ji sice v březnu překvapivě prodloužil až do roku 2016, ale nový ministr Petr Fiala jeho verdikt v červnu zrušil a akreditaci povolil jen do října 2013. Už dříve MŠMT zakázalo fakultě přijímat nové magistry. Akreditaci na rok nedostala fakulta, ale ZČU. Magistři jsou tedy studenti univerzity.

Bakalářský program veřejná správa zůstal pod právnickou fakultou. Jeho akreditace byla letos prodloužena o čtyři roky. Po předchozím zákazu povolilo ministerstvo školství přijímat nové bakaláře. Stalo se to ale až koncem srpna; fakulta musela vyhlásit 15. září druhé kolo přijímaček. Letos chtěla původně přijmout jako loni stovku bakalářů, ale kvůli tomu, že nenabrala nové magistry, jich přijala 140.