Inverze drží ve městech prach. Místy se situace lepší

Praha – V Česku stále panuje teplotní inverze a vzduch je plný polétavého prachu. Oproti minulým dnům, kdy byl smog zejména ve východní části republiky, byl dnes překročen hygienický limit koncentrace prachových částic napříč Českem. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V Moravskoslezském kraji, který inverze postihla nejvážněji, se situace na některých místech mírně zlepšila. V celé zemi by měl zlepšit ovzduší páteční příchod studené fronty.

Velmi prašný den má za sebou Praha, hodinový limit koncentrace polétavého prachu, který činí 50 mikrogramů na metr krychlový, byl překročen na většině stanic. Celodenní průměr hodinových měření byl nejvyšší v Karlíně, kde meteorologové naměřili i více než 100 mikrogramů na metr krychlový. K večeru poklesly koncentrace na většině míst k průměrným hodnotám 50 až 60 mikrogramů na metr krychlový, kvalitu ovzduší ve městě hodnotí meteorologové jako uspokojivou.

Podobné údaje přicházely i z dalších míst. Velmi špinavý vzduch zůstává v Kladně, v celodenním průměru hodinových měření jde zhruba o 80 mikrogramů částic o průměru menším než 10 nanometrů v metru krychlovém. Limit byl překročen i v obvykle čistých jihočeských městech.

Nejšpinavější ovzduší ale zůstává na severu republiky – a to v severních Čechách i na severní Moravě a ve Slezsku. Průmyslové oblasti ležící stíněné horami jsou obvykle nejspostiženější. Večer dosáhly průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu v Chomutově 79 mikrogramů na metr krychlový, v Mostě 72 mikrogramů, v Českém Těšíně 80 mikrogramů, Karviné 77 mikrogramů.

Přesto se během dne v Moravskoslezském kraji situace mírně zlepšila. Kvůli špatným rozptylovým podmínkám byla přitom v neděli v noci v části regionu vyhlášena smogová situace. ČHMÚ ji vyhlašuje za předpokladu, že je alespoň na jedné měřicí stanici v dané lokalitě překročena hodnota 100 mikrogramů na metr krychlový, a to ve dvou po sobě jdoucích dnech. Zároveň na polovině měřicích stanic v dané lokalitě musí být v posledních šesti hodinách stoupající hodnoty znečištění.

Ostrava si ke sledování stavu ovzduší pronajala speciální vůz

Ostrava si na sto dní pronajala speciální měřicí vůz, pomocí nějž bude sledovat kvalitu ovzduší. „Jsou tam nejmodernější analyzátory a hlavně je uzpůsoben studiu prachu,“ charakterizoval automobil Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava.

Šedesát dní se bude měřit v Radvanicích a Bártovicích na šesti místech, dvacet dní v Ostravě-Přívoze na pěti místech a zbylých dvacet dní bude vůz k dispozici na měření například v některých podnicích, uvedla Lucie Helebrandová, odborná pracovnice Zdravotního ústavu Ostrava. Výsledkem výzkumu má být mapa městských znečisťovatelů.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové