Důsledky babyboomu? Školy kolem Prahy praskají ve švech

Praha – Babyboom uplynulých let začíná s dorůstající generací nepříznivě doléhat na české školství a školy v okolí Prahy hlásí zásadní kapacitní problémy. Kvůli vysokému počtu malých žáků se učí v bývalých kabinetech, sborovnách i jídelnách a ředitelé musí některé prvňáčky pro nedostatek místa dokonce odmítat.

Příklad první: Dolní Břežany

Tento případ se týká například Dolních Břežan jižně od Prahy. Ve třídách zde sedí i více než třicet žáků, což jsou čísla, která tuzemské školství evidovalo nejčastěji v období dorůstání tzv. Husákových dětí. Jak podotkla ředitelka zdejší základní a mateřské školy Iva Fischerová, kvůli nedostatku vyučovacích prostor ve škole dokonce probourali dva kabinety v jednu třídu, aby měli kam žáky usadit.

Pro překročenou kapacitu ovšem přesto musí škola nové žáky odmítat. Jistotu, že se do lavic dostanou, tu nemají nejen děti ze spádových obcí, ale už ani přímo z Dolních Břežan -  loni jich odmítli deset. „Je to spojeno s mnoha nepříjemnostmi, protože rodiče se dostávají do zcela neřešitelných situací a často mi pokládají dotaz, vzdělání je u nás povinné, jak je to možné, že se prostě moje dítě nedostane do základní školy,“ vysvětluje ředitelka Fischerová.

Příklad druhý: Psáry

Podobná situace panuje i v základní a mateřské škole v Psárech jihovýchodně od české metropole, kde se kvůli nedostatku místa vyučuje i ve školní jídelně. „Odchází nám 23 dětí a do první třídy v mateřské škole máme mezi předškoláky 52 dětí,“ řekla ředitelka Irena Vejsadová.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Řešení v nedohlednu

Podle propočtů starostů z okolí Prahy je potřeba 138 nových tříd, pět jídelen a pět tělocvičen. Plány už většinou existují, někde i stavební povolení, všude ale chybějí peníze – výše potřebné investice se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun a jak uvedl starosta Psár Milan Vácha, projekty podobného rozsahu totiž obecní rozpočty finančně neunesou.

Řešení mohl představovat převod evropských dotací právě na rozšíření středočeských škol, záměr se ale realizovat nepovedlo a samo ministerstvo školství obcím pomoct nemůže. „Z prostředků ministerstva školství není možné rozšiřování kapacity těchto škol,“ konstatoval mluvčí úřadu Marek Zeman.