Za miliardový solární podfuk chce žalobce tři lidi ve vazbě

Olomouc/Brno - Tři z devíti obviněných v kauze solárního podvodu za dvě miliardy navrhl žalobce poslat do vazby. O jeho návrhu rozhodne brněnský městský soud. Mezi lidmi, u nichž počítá státní zástupce Radek Mezlík s vazbou, je také úřednice Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

„Akceptoval jsem podnět v plném rozsahu. Návrh do vazby se týká jedné z pracovnic ERÚ, zbylí dva jsou z okruhu lidí, kteří usilovali o vylákání licencí. Mohli by ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky nebo i spoluobviněné,“ prohlásil státní zástupce Mezlík. Podotkl přitom, že právě z ERÚ pochází hodně svědků, kteří jsou vyslýcháni.

Policisté obvinili devět lidí ze zvlášť závažných zločinů podvodu, pokusu o podvod, zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Osm z nich je podle žalobce obviněno za úmyslné trestné činy a jeden za nedbalostní. Mezi obviněnými jsou podle žalobce kvůli zneužití svých pravomocí dvě současné pracovnice a jeden bývalý zaměstnanec ERÚ. „Je to velký případ. Elektrárny se nacházejí na Chomutovsku, sídlo ERÚ je v Jihlavě a někteří obvinění jsou ze Zlínska. Je to rozsáhlá kriminalita. V příštích 20 letech by vznikla škoda 1,9 miliardy korun, kdy by každý měsíc inkasovaly elektrárny zhruba o 50 procent vyšší výkupní ceny,“ uvedl žalobce.

Část obviněných tvoří zástupci objednavatelů a zhotovitelů elektráren. Podle kriminalistů podepsali v listopadu 2010 předávací protokoly o dokončení dvou fotovoltaických elektráren na severu Čech, přestože díla byla stále ve výstavbě. Kromě třech pracovníků ERÚ byl obviněn revizní technik, který podle policie na pokyn další obviněné osoby v prosinci 2010
provedl revizi elektráren a pak vyhotovil nepravdivé revizní zprávy.

Protikorupční pocisté se případem začali zabývat loni na jaře na základě trestního oznámení ERÚ. Podle policistů se skupina snažila získat licenci a následně připojit dvě severočeské fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě elektřiny do konce roku 2010, ačkoliv obě elektrárny nebyly ještě v tomto roce dokončeny. Pokud by se jim to podařilo, získaly by elektrárny v následujících 20 letech garantovanou podstatně vyšší cenu za výkup takto vyrobené elektřiny než v následujícím roce.