Miroslav Kalousek jistě zaplesá. Děti se budou učit o světě financí

Praha - Ministerstvo školství chystá úpravu takzvaných rámcových vzdělávacích programů. Od příštího roku by měly centrální osnovy akcentovat druhý cizí jazyk, výuku o korupci nebo třeba finanční gramotnost. Děti by také měly být víc vedeny k ochraně zdraví při mimořádných událostech a bezpečnosti na silnicích.

Některá témata, například finanční gramotnost, už řada škol vyučuje. Uvedené změny neznamenají automaticky nové předměty, školy mohou novinky zařadit do příbuzných předmětů, třeba občanské nauky či matematiky. Změny v centrálních osnovách si pak školy zapracují do svých vzdělávacích programů.

Řadu rodin dnes trápí nedostatečná orientace ve finančních produktech a neschopnost krizového hospodaření. I proto odborníci upozorňují, že dětem je třeba zprostředkovávat recept na nakládání s penězi už od školních lavic.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Podle učitelky plzeňské základní školy Pavly Sýkorové má výchova k nakládání s financemi začít už v rodině. Doporučuje rodičům, aby nechali své děti ve věku prváků nebo druháků třeba dojít pro běžný nákup. Výuka finanční gramotnosti ve škole pak podle ní děti zajímá, protože vidí praktický dopad a uplatnění ve svém životě.

Na základních školách by měla navazovat na učivo v matematice, s její rostoucí obtížností na druhém stupni většinou mezi dětmi i oblíbenost počtů klesá. Praktická témata tak mohou dětem výuku nakonec i zpříjemnit.

Video Reportáž o finanční gramotnosti
video

Reportáž o finanční gramotnosti

Osnova finanční gramotnosti má zhruba zahrnovat tři okruhy: hospodaření v domácnosti, představa o penězích a jejich hodnotě, a nakonec základní orientace ve finančních produktech.