Epidemii třetího tisíciletí lidé stále podceňují

Praha - Na světě je 370 milionů pacientů s cukrovkou. Z nich jen polovina o své nemoci ví a z těchto diagnostikovaných pacientů se jen padesát procent dostane k léčbě. Dnešní světový Den diabetu připomíná důležitost prevence a včasné léčby. 14. listopad je dnem narození objevitele inzulinu, nositele Nobelovy ceny Fredericka Bantinga.

Ke Dni diabetu se tradičně připojila i Česká republika, například na náměstí Republiky v Praze si můžete zdarma nechat změřit krevní cukr nebo cholesterol. Zájem o měření je obrovský. Měření bude probíhat až do šesti večer. „Je vidět, že Češi o své zdraví zájem mají. Loni přišlo 650 lidí a u 50 lidí jsme našli zvýšenou hladinu krevního cukru, doporučili jsme jim tedy návštěvu lékaře,“ řekla Eva Fialová, nutriční terapeutka. 

Chodit je snadné

Ve 13:00 odstartuje z náměstí Republiky pochod proti diabetu. Veřejnost má upozornit na prevenci cukrovky. „Během dne by měl každý člověk udělat 10 tisíc kroků. Obvykle při kancelářském, sedavém způsobu života udělá člověk tisíc až tři tisíce kroků,“ upozornila organizátorka akce Lucie Cikrtová.

Počet nemocných diabetem za uplynulých 30 let vzrostl přímo enormně, což významně zasáhlo rozpočty na zdravotní péči obyvatelstva ve všech zemích. Diabetes je jednou z několika nemocí, které sice nejsou nakažlivé, avšak mohou vážně ochromit nebo dokonce až pohřbít systém zdravotní péče a postupně se stávají vážnou překážkou ekonomického rozvoje zemí.

  • Každých 10 sekund zemře člověk z nějakého důvodu, který má spojitost s diabetem.
  • Každých 10 sekund je u dalších 2 lidí objevena cukrovka.
  • Každým rokem onemocní cukrovkou dalších 7 milionů lidí.
  • Cukrovka je na 4. místě žebříčku seznamu hlavních chorob, které jsou příčinou úmrtí.
  • Diabetes postihuje lidi všech věkových skupin.
  • Zdravotní péče o lidi trpící cukrovkou má nejlepší výsledky, když je vedena napříč různými lékařskými obory a jsou aplikovány a propojeny všechny metody odborníků ze všech oblastí lékařství.

Léčba diabetu je jedna z nejdražších

Pacient, kterému již byl diagnostikován diabetes 2. typu, se musí léčit až do konce svého života. Léčba diabetu se nesmí přerušit, ani ukončit. Pokud by se tak stalo, pacientovi hrozí závažné cévní komplikace, které mohou vést ke ztrátě zraku, poškození ledvin, srdce, mozku, amputaci dolních končetin nebo předčasné smrti.

Video Světový den diabetu v Praze
video

Světový den diabetu v Praze

V Česku vychází léčba diabetu pro 1 pacienta s diabetem v průměru na 2 200 korun měsíčně, což činí 26 000 Kč za rok. Velká část těchto peněz připadá na léčbu komplikací diabetu, jejichž vzniku lze zamezit včasnou intenzivní léčbou. Ambulantní péče a užívání potřebných antidiabetických léků se pohybuje kolem 6 500 korun ročně a léčba přidružených onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a vysoké hladiny krevních tuků kolem 3 380 korun za rok.

Co to je diabetes?

Představte si, že si napustíte vanu plnou vody a rozpustíte v ní 10 kg cukru. Pak se do této sladké lázně ponoříte. Ne na chvíli, ale na celý zbytek svého života. Člověk, který trpí cukrovkou, se nachází v podobné situaci. Všechny jeho buňky, tkáně a cévy uvnitř těla jsou neustále omývány „sladkým roztokem“ v podobě zvýšených hladin krevního cukru. Čím déle a více je tělo vystaveno nadměrným hladinám cukru, tím pevněji se glukóza zabudovává do nejjemnějších buněčných struktur a stává se jejich nechtěnou součástí. Výsledkem jsou plíživé a nebezpečné změny ve struktuře a funkci bílkovin, které se nalézají ve stěnách našich cév. Nevratné poškození začíná nejdříve u jemných cévek v oku, ledvinách a dolních končetinách. Tento chorobný proces se pak šíří postupně celým tělem a zachvacuje také velké cévy.

Nezbytná je proto prevence a včasná léčba při zjištění nemoci. O cukrovce slyšel každý, přesto se o ní mluví málo. Tak vidí epidemii třetího tisíciletí špičky v oboru. „Lidi zemřou na infarkt, na mrtvici, na selhání ledvin. Takže se mluví o těchto chorobách. Ale to, že je v pozadí cukrovka, to nějak uniká,“ upozorňuje předsedkyně České diabetologické společnosti Terezie Pelikánová.