Drogový trh EU zaplavují syntetika, v Česku stále vede konopí

Praha – Ve státech Evropské unie se stále více rozmáhá prodej a užívání nových syntetických drog, jejichž prodej na rozdíl od přírodních zatím zákony nezakazují. Umělé psychotropní látky se šíří hlavně pomocí internetového obchodu, jak na tiskové konferenci dodali zástupci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Ze zveřejněné studie evropské centrály také vyplývá, že Češi patří k evropské špičce v užívání marihuany. Zkušenosti s kouřením konopí má téměř polovina Čechů ve věku 15 až 34 let. Podle odborníků je jedním z důvodů slabá finanční podpora prevence. 

Syntetických drog je nepřeberné množství a stále vznikají nové druhy. Podle studie se v Evropské unii objeví každý týden nová takováto droga. Jsou vyráběny z volně dostupných léčiv nebo chemických látek s vlivem na psychické vnímání člověka. Výrobci jsou přitom schopni velmi rychle reagovat na rozrůstající se seznamy zakázaných látek. Vymýšlením nových složení se tak vyhnou zákonům.

Ve věkové skupině od 15 do 64 let má v celé unii nějakou zkušenost s konopím 80,5 milionu lidí, tedy asi 24 procent. V tomto ohledu ČR na nejpřednějších místech nefiguruje. Pokud by se ale vzalo v potaz jen užívání v posledním roce, pak ČR patří v této skupině třetí místo (10,4 procenta) za Itálií a Španělskem (14,3 a 10,6 procenta).

Podle Jiřího Richtra z občanského sdružení Sananim Česko ve snaze snížit užívání marihuany doplácí na slabou prevenci a její nedostatečné financování. „My jsme stát, který do tohoto v podstatě nic neinvestoval. Skutečně účinná prevence ale začíná už v rodině a na školách. Naše školní preventivní programy jsou bohužel stále popelkou,“ tvrdí Richter. Problém s konopnými látkami by se podle něho prý neměl démonizovat, rodičům ale radí, aby s dětmi o drogách otevřeně diskutovali.

Ivan Douda z organizace Drop In se domnívá, že situace v České republice není tak špatná, jak by na první pohled mohlo vypadat. Marihuanu sice opravdu zkusí hodně mladých Čechů, na druhou stranu mnozí zůstanou právě u jednoho či několika pokusů, navíc je podle Doudy česká společnost poměrně otevřená a lidé se tak nebojí zkušenost s marihuanou přiznat. I on pak za nejdůležitější považuje prevenci. „Represe to nemůže ovlivnit,“ uvedl Douda, který si myslí, že důležitost prevence by si měli uvědomit hlavně politici. „Problém je, že noví politici opakují staré chyby,“ upozornil Douda.

V posledním desetiletí se nejčastěji užívanou stimulační drogou v EU stal kokain, který někdy vyzkoušelo 15,5 milionu Evropanů ve věku 15 až 64 let, uvedlo středisko. Asi čtyři miliony lidí tak učinily v posledním roce. Experti ale soudí, že oblíbenost a image luxusní drogy může u kokainu klesat. Největší rozšíření má tato droga v Dánsku, v Irsku, ve Španělsku, v Itálii a v Británii, ovšem tam u mladých obliba mírně klesla.

Zejména mezi rekreačními uživateli drog v souvislosti se zábavou se stále těší velké oblibě extáze. V masovém rozšíření jí napomáhá relativně lehká dostupnost i cena, sdělili zástupci protidrogových úřadů.

Ilustrační foto
Zdroj: ISIFA/SME
Autor: Tomáš Bendikovič

Dokument střediska rovněž ukazuje, že se postupně snižuje užívání heroinu. Ten byl ústřední drogou od 70. let minulého století. „V některých částech Evropy klesl počet nových uživatelů heroinu a dostupnost této drogy se snížila,“ píše se ve zprávě. V posledních letech také klesá počet trestných činů spojených s užíváním nejznámějšího opiátu. I přes klesající trend je ale heroin nadále příčinou největšího podílu nemocí a úmrtí souvisejících s drogami. Podle nových údajů v EU a v Norsku kvůli opiátům, tedy hlavně heroinu, v roce 2010 přišlo o život 7 000 lidí.

Tomáš Zábranský z Centra adiktologie 1. Lékařské fakulty UK:

„Heroin jde dolů napříč celým světem, ale jeho produkce jde nahoru, takže zde máme nějaký zvláštní nepoměr, který je zatím zkoumán. Obrovským tématem je ale nástup nových psychotropních látek a jsou prodávány legálně, protože neexistuje legislativa, která by omezovala prodej všech nových látek, které se objeví.“


Zpráva se věnuje také metamfetaminu (pervitinu) a upozorňuje, že třebaže v Evropě je z historického pohledu jeho užívání nízké a omezuje se hlavně na ČR a Slovensko, šíří se tato droga v poslední době dál. Její výroba prý roste a metamfetamin proniká na evropský trh se stimulanty.

Výrazný nárůst počtu záchytů této drogy experti zaznamenali podle údajů z let 2009 až 2010 třeba v Německu, v Estonsku či Rakousku. „Už před 10 lety jsme upozorňovali, že byť je to zatím lokální záležitost, lehce se může stát, že lokální problém užívání a výroby pervitinu se může rozšířit přes celý kontinent,“ řekl vedoucí monitorovacího střediska Viktor Mravčík.

Video Brífink k drogové problematice v Evropě v roce 2012
video

Brífink k drogové problematice v Evropě v roce 2012

Brífink k drogové problematice v Evropě v roce 2012

15.11.2012, TK k drogám

Rozhovor s Jiřím Richterem

Rozhovor s Ivanem Doudou z organizace Drop In

Drogový trh EU zaplavují syntetika, v Česku stále vede konopí

Drogový problém v České republice