Vláda: Sociální dávky půjde dál vybírat i „na složenku“

Praha - Projekt povinných sKaret končí. Žadatelé o sociální dávky si podle premiéra sice sKartu musejí vyzvednout, ale peníze pak mohou dostávat i „postaru“ tedy například poštovní poukázkou. Premiér totiž již začal vyjednávat s Českou spořitelnou změnu dosavadní smlouvy. „Relativně rychle jsme dospěli k dohodě,“ prohlásil předseda vlády. Neuvedl, zda spořitelna svůj ústupek něčím podmínila. Výjimka by platila pouze na nepatrné procento občanů, u kterých hrozí zneužití dávek.

Povinné, nebo nepovinné?

Zatímco ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09) včera v Radiožurnálu uvedla, že „dobrovolnost v případě sKaret zákon nepřipouští“, dnes premiér Nečas (ODS) - za přítomnosti ministryně - uvedl, že „systém povinných sKaret lze označit za mrtvý.“ Dvě zcela odlišná prohlášení během 24 hodin z úst členů vládní koalice ilustrují dlouhodobý spor mezi oběma politickými stranami. Politický rozkol nakonec pomohla zažehnat Česká spořitelna, která svolila ke změně smlouvy s MPSV.

Spor se nevedl o sKartu, ale o způsob výplaty dávek

TOP 09 i ODS se od počátku shodovaly v tom, že vyzvednout sKartu si musí každý žadatel o sociální dávku. Karta má totiž mimo jiné sloužit k autorizaci žadatele. A bez ní by klient o dávku přišel, tvrdí shodně obě strany. Spor se ale vedl o to, zda musí dávky žadatel dostat na konto u České spořitelny, anebo zda může - i s sKartou - dál peníze inkasovat „postaru“, tedy například prostřednictvím poštovní poukázky. A pokud ano, zda za tuto „nadstandardní službu“ zaplatí.  MPSV a TOP 09 na svých stránkách až dosud tvrdily, že tato služba bude až na oprávněné výjimky zpoplatněna. 

Premiér Nečas se mnohokrát nechal slyšet, že si nedovede představit, že by výplata dávek skrze nové sociální karty nebyla dobrovolná. Podle něj byla dobrovolnost koaliční podmínkou. Poslanci ODS mnohokrát poukazovali na to, že zákon nikde neuvádí, že by si příjemci museli dávku nechat posílat na konto v České spořitelně. Například poslankyně Lenka Kohoutová z ODS uvádí: „V zákoně je jasně uvedena dobrovolnost způsobu výplaty dávek a zákon je nutné ctít.“

Lenka Kohoutová, poslankyně, 24. 10. 2012

"ODS vždy podporovala rozšiřování bezhotovostních výplat dávek v sociální oblasti. Zavádění tohoto způsobu výplat ale musí probíhat postupně a citlivě a musí brát ohled na jednotlivé skupiny příjemců. Opakovaně jsme zástupce ministerstva žádali o vyjasnění podmínek, za nichž bude sKarta používána, a nyní se s konečnou platností ukazuje, že naše obavy byly oprávněné. Je nepřípustné, aby ministerští úředníci ohýbali zákon a dříve učiněné politické dohody a nutili lidem kartu, kterou nechtějí používat. V zákoně je jasně zmíněna dobrovolnost výběru způsobu výplaty dávek a zákon je nutné ctít." 


Problémem nebyl zákon, ale smlouva s Českou spořitelnou

Kohoutová portálu ČT24 před časem sdělila, že úřady práce dostatečně neinformují klienty o tom, že mají i s sKarou dál možnost dostávat dávky poštou a naznačila, že za tím může být i záměr MPSV. Odmítla také, že by zákon dovoloval zpoplatnit ty, kteří možnost výplaty dávek skrze sKartu nevyužijí. Za postupem MPSV, které tlačilo na příjemce dávek, aby kartu využívali, může být obava, že stát by jinak nenaplnil podmínky smlouvy s Českou spořitelnou. Stát se totiž zavázal, že přes sKarty proteče až 98 procent všech dávek a podpor. Smlouvu na 12 let s Českou spořitelnou podepsal bývalý první náměstek Vladimír Šiška, který je obviněn z podplácení při jedné ze zakázek. Nečas tvrdí, že o konkrétním znění smlouvy vláda nebyla informována. 

ODS v kleštích

Pokud by ODS dál trvala na tom, že výplata dávek skrze sKarty je dobrovolná, hrozilo by nedodržení podmínek se spořitelnou a tudíž hrozba odškodného ze strany státu. Premiér proto v pondělí jednal se šéfem České spořitelny Pavlem Kysilkou. Banka je podle něj vstřícná ke změně pravidel. Spořitelna je podle Nečase připravena otevřít systém pro dalšího provozovatele, který by zajišťoval hotovostní platby složenkou. „Relativně rychle jsme dospěli k dohodě,“ prohlásil předseda vlády. Neuvedl, zda spořitelna svůj ústupek něčím podmínila. Premiér také dnes připustil, že pokud by k této dohodě nedošlo, „musely by být sKarty povinné i pro použití při platbě“.  Není ovšem zřejmé, zda by v takovém případě museli poslanci změnit i zákon. 

Spor mezi ODS a TOP 09 je zažehnán,  sKarty ale zpochybňuje ombudsman

Odpůrcům sKaret ale poskytl další munici ombudsman Pavel Varvařovský. Ten zpochybnil i to, že klienti si musejí sKartu vůbec vyzvednout. To byl přitom až dosud jediný bod, o kterém TOP 09 a ODS nevedly spor. Ombudsman uvedl, že dokud si klienti sKartu nepřevezmou, stát jim musí vyplácet dávky dosavadním způsobem, tedy převodem na účet nebo složenkou. 

Pavel Varvařovský, ombudsman

 „… zákonem není stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme.“ 


K rozporu mezi zákonem a smlouvou, kterou stát uzavřel s Českou spořitelnou, Varvařovský dodal: „Vzniká tím jakýsi spletenec soukromého a veřejného práva, v němž se občan obtížně orientuje a není s to rozeznat, jaké povinnosti mu stanoví stát a jaká práva a povinnosti mu vyplývají ze smluvního vztahu s Českou spořitelnou.“ Stanovisko ombudsmana by u soudu mohlo být důležitým argumentem pro ty, kteří si nadále kartu odmítnou převzít. 

Letos měli sKarty přebírat ti, kteří mají státní sociální podporu, tedy pravidelně stejné dávky. Patří k nim třeba rodičovská, příspěvky na děti, pěstounské dávky či příspěvky na bydlení. Sociální karty by měli získat i ti, kteří dostávají příspěvek na péči či dávky pro postižené. Nezaměstnaní a lidé v hmotné nouzi je měli dostávat v příštím roce. Pomoc v hmotné nouzi zahrnuje životní minimum, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.


 

Video Reportáž Barbory Peterové
video

Reportáž Barbory Peterové

Reportáž Barbory Peterové

20.11.2012 - UD

Poslankyně Lenka Kohoutová a předseda NROZP Václav Krása v UK