Přišla plzeňská práva o studentské senátory právem?

Plzeň - Chaos a zmatek teď vládne na právnické fakultě v Plzni, která v červenci přišla o akreditaci magisterského studia. Ministerstvo školství ji poté sice znovu prodloužilo, ale jen univerzitě a na rok. Řada studentů tak neví, pod kým vlastně studuje, a zrušen byl i mandát studentských senátorů. Ti tvrdí, že o funkci přišli protiprávně, a hrozí správní žalobou.

Studenti se přitom o ztrátě senátorských mandátů dozvěděli pouze formou emailu a bez konkrétního odůvodnění. „Předseda senátu tvrdí, že je to na základě nějakého rozhodnutí univerzity, ale žádné takové rozhodnutí není,“ stěžoval si student práv a bývalý akademický senátor Tomáš Hnetila. Situaci ale komplikuje rozhodnutí ministerstva školství, podle nějž nejsou bývalí studentští senátoři včetně Tomáše Hnetily studenty právnické fakulty, ale Západočeské univerzity. „Studentským senátorům zanikl mandát k jednatřicátému červenci, kdy studenti druhého až pátého ročníku magisterského programu právo, přestali být členy akademické obce fakulty právnické,“ uvedla mluvčí univerzity Kamila Kvapilová.

Druhý výklad ale tvrdí opak. Proti vydání roční akreditace byl totiž podán rozklad a platit by tak měl odkladný účinek. Dokud nebude rozhodnuto, studenti by měli patřit fakultě a tím pádem by zůstali i v akademickém senátu. „Ministr ještě nerozhodl o těch rozkladech a tím pádem ani Západočeská univerzita nemá jasnou informaci, nemá jasný právní základ pro to, aby mohla nějakým způsobem konat,“ brání odvolané studentské senátory předseda Studijní komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.

Dnes už bývalí studentští senátoři zvažují, že podají správní žalobu a současně napadnou říjnové zasedání akademického senátu fakulty, které by tak mělo být neplatné.

Video Zmatek na plzeňských právech stál studentské senátory mandát
video

Zmatek na plzeňských právech stál studentské senátory mandát

Akreditaci magisterského programu po minulé žádosti akreditační komise letos v lednu neprodloužila. Bývalý ministr školství Josef Dobeš (VV) ji sice v březnu překvapivě prodloužil až do roku 2016, ale nový ministr Petr Fiala jeho verdikt v červnu zrušil a akreditaci povolil jen do října 2013. Už dříve MŠMT zakázalo fakultě přijímat nové magistry. Akreditaci na rok nedostala fakulta, ale ZČU. Magistři jsou tedy studenty univerzity.

Bakalářský program veřejná správa zůstal pod právnickou fakultou. Jeho akreditace byla letos prodloužena o čtyři roky. Po předchozím zákazu povolilo ministerstvo školství přijímat nové bakaláře. Stalo se to ale až koncem srpna; fakulta musela vyhlásit 15. září druhé kolo přijímaček. Letos chtěla původně přijmout jako loni stovku bakalářů, ale kvůli tomu, že nenabrala nové magistry, jich přijala 140.