Týden rané péče pomůže postiženým dětem

Praha – V Česku začíná Týden rané péče, který už po páté pořádá Společnost pro ranou péči. Ta prostřednictvím soustavy služeb a programů pomáhá ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Jejím cílem je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace.

Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí. A to tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy biologickými, sociálními a psychologickými faktory. Raná pomoc je hlavně pro děti ve věku od narození do sedmi let. Jde o službu terénní, je poskytována doma.

„Chceme upozornit, že takové rodiny existují a žijí mezi námi. Pozornost veřejnosti by se na ně měla trochu zaměřit. Snažíme se poukázat na to, že takové rodiny nepotřebují pouze finanční pomoc, ale také pomoc od státu ve formě služeb,“ vysvětlila ředitelka Společnosti pro ranou péči Martina Dunděrová. Týden rané péče bude probíhat po celé republice. V Praze je v galerii GUT zážitkový seminář, kde si mohou lidé vyzkoušet, jaké to je nevidět. V Ostravě i v Českých Budějovicích probíhají podobné akce.

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Své služby poskytuje společnost prostřednictvím Středisek rané péče.


Video Reportáž Ley Surovcové
video

Reportáž Ley Surovcové

Reportáž Ley Surovcové

U, 26.11

Rozhovor s Martinou Dunděrovou