Čeští lékaři provedli už dvě stě transplantací plic

Praha - Jediné české centrum pro transplantaci plic ve Fakultní nemocnici Motol provedlo za 15 let dvě stě transplantací. S transplantacemi plic začal v Česku v roce 1997 tehdejší přednosta kliniky profesor Pavel Pafko, který se to naučil ve Vídni.

Klinika chystá přelomovou novinku

V Česku se provádí kolem dvaceti transplantací ročně. Na čekací listině je v průměru 40 pacientů, až třetina se transplantace nedočká, protože se pro ně nepodaří najít vhodný orgán. Šance pacientů může zvýšit nová metoda, kterou klinika plánuje zavést na začátku příštího roku. Metoda umožní využít k transplantaci i plíce, které zatím lékaři museli odmítat. „Nová metoda označovaná jako Ex vivo perfúze a rekondice plic znamená přelom. Umožní vyjmutý orgán podrobně vyšetřit a případně i vyléčit, a tedy zcela zásadně zlepšit a obnovit jeho ztracenou funkci,“ popsal přednosta kliniky profesor Robert Lischke, Pafkův žák a nástupce.

Nyní je podle něj použitelná nanejvýš pětina dárcovských plic. Během cesty za dárcem se totiž funkce plic může zhoršit natolik, že nejsou použitelné. Může se tedy stát i to, že pacient už čeká na sále na transplantaci a vše se na poslední chvíli musí zastavit. Na čekací listinu pro transplantaci plic se dostanou pacienti, kteří mají před sebou nejvýš rok a půl života a bývají závislí na dýchacím přístroji. Sebemenší pohyb pro ně kvůli nedostatku kyslíku znamená obrovskou námahu.

Zdárná transplantace - rapidní změna kvality života

Nejčastější diagnózou pro transplantaci plic je chronická obstrukční plicní nemoc, má ji 35 procent pacientů, na dalších místech jsou různé typy fibróz. Mezi dárcem a příjemcem musí být shoda v krevní skupině, dolní hranice je rok, horní optimálně do 60 let. Hmotnost a výška pacienta a velikost plic musí být podobná jako u dárce.

Aktuálně je podle ředitele Koordinačního střediska transplantací Pavla Březovského na čekací listině 40 pacientů, jejich průměrný věk je 52 let, nejmladší má 14 let, nejstarší 69 let. Letos dostalo nové plíce jedno dítě, loni žádné, za celou dobu programu jich bylo 16. Cena transplantace plic se pohybuje od zhruba 740 000 korun za operaci s nejmenšími komplikacemi až po víc než milion korun za operaci s nejtěžšími komplikacemi.


Profesor Lischke doplnil, že transplantace plic patří k velmi náročným výkonům. Riziko těžké infekce je zde velmi vysoké, protože nové plíce jsou trvale vystaveny nesterilnímu okolnímu vzduchu. Jednotlivé operace se navíc od sebe liší, zákrok je nutno „šít“ pacientovi na míru podle původního onemocnění, tělesných proporcí i celkového zdravotního stavu. „Pokud se transplantace podaří, je to pro pacienta zcela zásadní. Jeho život se prodlouží a dostane jinou kvalitu. S novými plícemi může sportovat, chodit do práce, studovat, cestovat i mít děti,“ shrnul profesor Lischke.

Video Reportáž Barbory Straňákové a rozhovor s profesorem Pafkem
video

Reportáž Barbory Straňákové a rozhovor s profesorem Pafkem