Soud posílá do volby Bobošíkovou, Dlouhý a Okamura neuspěli

Brno - Nejvyšší správní soud  (NSS) nařídil ministerstvu vnitra, aby pro přímou volbu hlavy státu zaregistrovalo předsedkyni Suverenity Janu Bobošíkovou. Naopak Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura u soudu neuspěli. Rozhodnutí je pravomocné – nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce.

Podle nálezu soudu se ministerstvo vnitra dopustilo protizákonnosti. „Názor našeho soudu je jednoznačný. Zákonné řešení je takové, že se to má zprůměrovat, a teprve průměr se má promítnout do všech podpisů z hlediska posuzování jejich chybovosti,“ uvedl předseda senátu Vojtěch Šimíček. 

Bobošíková, Dlouhý i Okamura měli původně nasbíráno přes padesát tisíc podpisů, ministerstvo vnitra je ale po odečtu neplatných hlasů z volebního klání vyřadilo. Všichni tři uchazeči si pak u NSS stěžovali na výpočet podílu neplatných podpisů. Ministerstvo totiž sčítalo chybovost v obou kontrolních vzorcích, ačkoliv ji podle některých odborníků mělo zprůměrovat. S tímto postupem se ztotožnil i NSS. Pouze Bobošíková však po změně výpočtu padesátitisícovou hranici přesáhla, soud jí uznal 50 810 podpisů. Okamura a Dlouhý i po zprůměrování chybovosti zůstali pod touto hranicí. Proto soud jejich návrhům nevyhověl.

Sedmičlenný volební senát nebyl jednotný. Někteří soudci při rozhodování o Okamurovi, Bobošíkové a Dlouhém uplatnili takzvaná odlišná stanoviska. Většina je ale přehlasovala.

Soud také rozhodl, že se stížnostmi neuspěl ani žádný z dalších uchazečů o Hrad, který neshromáždil potřebných 50 000 podpisů. Jde o advokátku Kláru Samkovou, Jiřího Kesnera, Karla Světničku, bývalého disidenta Petra Cibulku nebo Annu Kašnou.

Soud měl dnes poslední termín ze zákona, kdy musel o celkem devíti stížnostech dosud nezaregistrovaných prezidentských kandidátů rozhodnout. K rozhodování soud využil celou patnáctidenní lhůtu, kterou mu dává zákon.

První kolo hlasování se má podle plánu konat v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. Vnitro zatím zaregistrovalo osm kandidátů, Bobošíkovou přidá ještě dnes. 


Pokud některý ze stěžovatelů nebude s rozhodnutím soudu spokojen, může se ještě obrátit na Ústavní soud. Ten ale nemá danou lhůtu k rozhodnutí. Pokud by tedy k takové stížnosti došlo, může se stát, že první kolo prezidentských voleb, naplánované na 11. a 12. ledna, bude ohroženo. 

Nejvyšší správní soud rozhodl o návrzích týkajících se registrací kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky tímto způsobem.

Vnitro odmítá, že by postup výpočtu neplatných hlasů byl chybný

Ministerstvo vnitra stále odmítá, že by jeho způsob výpočtu neplatných podpisů v boji o Hrad byl zásadně chybný. Verdikt NSS ale respektuje. Soud to, že ministerstvo sčítalo chybovost v obou kontrolních vzorcích, místo aby ji zprůměrovalo, označil za nesprávný postup. „Nejvyšší správní soud se přiklonil k jinému výkladu, já jeho právo nebudu nikdy zpochybňovat. Ano, takto to rozhodl, tak to tak uděláme. Ale určitě bych se bránil tomu, že to byla zásadní chyba,“ uvedl ředitel odboru odpovědného za registraci prezidentských kandidátů Václav Henych. Podle něho se soud pouze přiklonil k jinému typu výpočtu, než zvolilo vnitro. Trvá však na tom, že oba způsoby výpočtu neplatných hlasů bylo možné použít. 

Video Brífink NSS o stížnostech prezidentských kandidátů
video

Brífink NSS o stížnostech prezidentských kandidátů

Brífink NSS o stížnostech prezidentských kandidátů

13.12.2012, TK NSS

Politolog Daniel Kunštát o rozhodnutí NSS

NSS vrátil do boje o prezidentské křeslo Bobošíkovou

Verdikt NSS poslal dál Bobošíkovou