Baxa: Zákon o volbě prezidenta není v souladu s ústavou

Praha - Zákon o volbě prezidenta republiky není v souladu s ústavním pořádkem České republiky. To je disentní stanovisko tří soudců Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxy, Jana Passera a Radana Malíka. Podle nich norma vykazuje závažné deficity, volební senát měl přerušit řízení a předložit věc Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení konkrétních ustanovení tohoto zákona.

Menšina senátu podle slov soudce Baxy rozumí snaze většiny senátu neblokovat volbu prezidenta republiky. „Ovšem to, aby se volby odehrály podle pravidel, která si společnost určila, je stejně významné jako volby samy. Jinak se volby stanou karikaturou samy sebe,“ upozornil nicméně Baxa.

Baxa: Od začátku jsme byli přesvědčeni, že zákon vykazuje závažné deficity

„Od začátku jsme byli přesvědčeni, že tento zákon o volbě prezidenta republiky není v souladu s ústavním pořádkem, vykazuje závažné deficity,“ říká Baxa. Volební senát měl prý postupovat podle článku 95 Ústavy ČR, přerušit řízení a předložit věc Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení konkrétních ustanovení tohoto zákona. „Tento názor zůstal v menšině,“ oznámil soudce Baxa.


Soudci s odlišným názorem vypracovali poměrně rozsáhlý text o třinácti stránkách, ve kterém své výhrady formulují. Zákon o volbě prezidenta je údajně poškozen nedostatky, které chronicky provázejí český právní řád: je nesrozumitelný, nejednoznačný, nenaplňuje požadavek ústavního zmocnění, místy mlčí a byl přijímán ve chvatu, uvedl Baxa. Vady jsou podle něj natolik intenzivní, že zákon lze považovat za neústavní.

Nebezpečí přímého zneužití

Volební zákon měl ověřit nejen úplnost, ale také správnost podpisů, totiž zda podpisy opravdu projevují vůli petentů podpořit daného kandidáta. Zůstat při úřední kontrole pouze u zjištění, zda podepsané osoby skutečně existují, znamená nebezpečí přímého zneužití. Kandidát se může omezit jenom na sběr osobních údajů o voličích, aniž by tito jeho kandidaturu opravdu podpořili, varuje soudce Baxa.

Video Soudce Josef Baxa o rozhodnutí NSS
video

Soudce Josef Baxa o rozhodnutí NSS

„Často cesta k popření principů právního státu bývá lemována i patníky demokratických voleb,“ upozornil dále Josef Baxa. „Je mi líto, že se tyto věci odehrávají v době, kdy si připomínáme dvacet let od schválení české ústavy. Zavedení přímé volby prezidenta republiky je jednou z vážných změn ústavy.“ Nejvyšší správní soud rozhodl o návrzích týkajících se registrací kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky tímto způsobem.