NKÚ zjistil nedostatky u dotací na omezování znečištění

Praha - V části dotačního programu Životní prostředí zaměřené na omezování průmyslového znečištění a rizik ekologických havárií zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) řadu koncepčních nedostatků. Mezi kontrolovanými příjemci dotací chybovala nejzávažněji společnost ISATech tím, že podepsala smlouvu o dílo za 6,4 milionu korun s uchazečem, který nepředložil kompletní nabídku. Informovala mluvčí NKÚ Olga Málková.

Kontrola se týkala let 2008 až 2011. Prověřovala ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí (SFŽP), které se dělí o řízení programu, administraci a kontrolu projektů, a také 13 příjemců dotací za celkem 280 milionů korun.

Koncepční nedostatky našli kontroloři například v závazné dokumentaci operačního programu, v nastavení jeho ukazatelů nebo hodnoticích kritériích ve výzvách k žádostem o dotace. V dokumentaci programu byly například shodně nastaveny cíle a přímé přínosy, které by ale totožné být neměly, uvedl úřad. Mezi koncepční dokumenty zpracovávané MŽP k omezování průmyslového znečištění náleží Státní politika životního prostředí ČR, jejíž platná verze ale v době kontroly letos v srpnu neexistovala, uvedl NKÚ. 

Pardubická společnost ISATech podle NKÚ dostatečně přesně nevymezila předmět dotované veřejné zakázky a z tendru následně nevyřadila uchazeče, který nesplnil podmínky. S ním pak uzavřela smlouvu o dílo, která nekorespondovala se zadávací dokumentací ani s jeho nabídkou. „Skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně oznámil NKÚ příslušnému správci daně,“ sdělil úřad.