Okamura: Šimíčkovy lži mě ženou k ÚS. Dlouhý tam nemíří

Praha – Prezidentský kandidát Tomio Okamura se v reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) bude bránit ústavní stížností, kterou podle svých slov podá v období mezi svátky. Okamurovou právní zástupkyní v záležitosti ústavní stížnosti bude další prezidentská kandidátka, kterou ministerstvo vnitra nezařadilo na seznam oficiálních kandidátů, Klára Samková. Ta podá svým jménem také samostatnou stížnost. Naopak Vladimír Dlouhý ústavní stížnost podat nemíní, jde mu o řádný průběh historicky první přímé volby. Pokud se ale kvůli někomu jinému řádný termín volby odloží, ještě by svou stížnost zvážil.

„Bylo tu pošlapáno ústavní právo více než 60 tisíců lidí, navrhnout svého kandidáta, ale nemíním se za to nijak schovávat. Zásadním důvodem pro moji stížnost je a bude vyvracení lží doktora Šimíčka a zvrácení jeho naprosto nekvalifikovaného a nespravedlivého rozsudku,“ prohlásil senátor. Dodal, že nemůže rezignovat a nechat na sobě lživé obvinění, že si falšoval petiční archy.

Přiklonil se k variantě obhájit sebe a desetitisíce petentů, kteří ho podpořili. „Nemám jinou možnost, než žádat Ústavní soud o spravedlnost. Nezbývá mi, než požádat ÚS, aby rozhodl, zda jsem v právu já, nebo stát, který podle mého pošlapává základní práva občanů. Jeho zástupci prokazatelně lžou a podvádí,“ prohlásil kandidát.

Video Tomio Okamura o prezidentské kandidatuře
video

Tomio Okamura o prezidentské kandidatuře

Tomio Okamura o prezidentské kandidatuře

17.12.2012, Okamura

Ústavní právník Marek Antoš o Okamurově stížnosti

Okamura se prý obrátil na NSS, aby potvrdil, nebo vyvrátil jeho stanovisko, že více než 50 tisíc „skutečných voličů podpořilo svým podpisem“ jeho kandidaturu. „NSS se nijak nenamáhal zkoumat toto moje tvrzení…, ale předseda senátu (Vojtěch) Šimíček svůj politický rozsudek začal v médiích zdůvodňovat naprostou lží. Začal říkat, že mé podpisové archy jsou falešné, protože jsou psané jednou rukou. Ale podpisy na nich jsou ve skutečnosti pravé,“ prohlásil. Dobrovolníci podle Okamury vyplňovali příslušné kolonky s konkrétními petenty, arch jim pak předložili k podpisu.

Klára Samková:

„Moje vlastní ústavní stížnost bude obecnějšího charakteru, stížnost pana Okamury bude podstatně delší.“


Dlouhý by svou případnou stížnost považoval za oprávněnou

„Jsem přesvědčen, že pod peticí na podporu mé prezidentské kandidatury je podepsáno více jak 50 tisíc skutečných, jednoznačně definovatelných podporovatelů mé kandidatury. Jsem proto také přesvědčen, že moje případná stížnost k ÚS je oprávněná. Rozhodl jsem se však tuto stížnost nepodávat. Vede mě k tomu přesvědčení, že nejlepší pro naši zemi je, aby první přímá prezidentská volba v historii našeho státu proběhla v plánovaných termínech,“ konstatoval Dlouhý. Nepodat stížnost není podle Dlouhého jednoduché, protože je přesvědčen, že je mu odpíráno jeho právo. „Chci upřednostnit politické uklidnění mému osobnímu zájmu,“ doplnil.

Video Reakce vyřazených kandidátů tématem Událostí
video

Reakce vyřazených kandidátů tématem Událostí

Reakce vyřazených kandidátů tématem Událostí

z 16.12.2012

Vladimír Dlouhý o prezidentské kandidatuře

Vrátka k případné ústavní stížnosti si ale i Dlouhý ještě nechává pootevřená. Pokud totiž bude volba odložena kvůli stížnosti někoho dalšího, v rámci šedesátidenní lhůty zváží ještě stížnost k ÚS podat.

Dlouhý respektuje stanovisko Nejvyššího soudu, podle něhož je pro identifikaci petenta nutné v podpisovém archu vedle jména, příjmení a data narození jasně určit i adresu trvalého bydliště. „Nesouhlasím s ním,“ dodal. Sám zdůraznil, že ještě před odevzdáním podpisových archů sám vyřadil 7 tisíc pochybných podpisů. Kdyby to neudělal, možná by dnes byl mezi kandidáty. „Považuji také za nedůstojné soudce NSS, aby otevřeně spekuloval před veřejností, že jsme podpisy manipulovali,“ postěžoval si.

Ústavní soud obsah stížnosti nezná, proto nemůže předjímat, zda termín zachová

Ústavní soud neváže při projednávání stížností žádná lhůta, podle mluvčí Jany Pelcové se však soudci budou snažit rozhodnout rychle. O všech nálezech pak bude hlasovat celé plénum, tedy sbor všech ústavních soudců. Nyní je jich 13. V pravomoci Ústavního soudu je případně i odklad voleb. Podle Pelcové ale nyní nelze předjímat, zda soudci k odložení voleb skutečně přikročí. Soudci podle mluvčí dosud nevědí, co budou stížnosti obsahovat a s jakými argumenty kandidáti přijdou. „Nadále platí, že v současné době jsou volby řádně vyhlášeny,“ uvedla Pelcová.