Polovině Čechů nejde Nobelova cena pro EU na rozum

Praha - S udělením Nobelovy ceny míru Evropské unii nesouhlasí polovina lidí v ČR, tvrdí průzkum agentury STEM/MARK. Mezi nejsilnější odpůrce patří lidé s vysokoškolským vzděláním, 62 procent z nich by tuto cenu unii nedalo. Většina Čechů si přesto myslí, že Česká republika měla být na předávání ceny v Norsku zastoupena.

EU získala ocenění za aktivity v oblasti šíření míru a demokracie v Evropě a za dlouhodobou roli při sjednocování kontinentu. Souhlas s oceněním vyjádřilo jen 32 procent respondentů, polovina je proti, zbylí dotázaní o tom buď „nevědí“ nebo „je to nezajímá“.

Odpůrci argumentují nejčastěji tím, že EU si cenu nezaslouží, protože nepracuje tak, jak by měla. Téměř čtvrtina lidí by také cenu udělovala spíše jednotlivcům než celku. Tento názor mají hlavně vysokoškoláci. Zastánci udělení ceny EU vidí klad unie zejména v aktivitách vedoucích ke sjednocení kontinentu (20 procent) a v udržování míru v Evropě (26 procent).

Dvě třetiny Čechů se ale shodnou na tom, že na letošním předávání ceny v Norsku měla být Česká republika zastoupena buď premiérem, nebo prezidentem. Jen pětina lidí se domnívá, že účast nejvyšších představitelů Česka na tomto aktu nebyla nutná. Osm procent lidí se o tuto problematiku nezajímá, šest procent dotázaných nemá vyhraněný názor.