České rodičky následují trendy - zestárly

Praha - Věk, kdy mají Češky dítě, se stále posouvá. Podle statistiků se děti nyní nejčastěji rodí ženám mezi 30 až 34 lety. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Zhruba 17 procent dětí se pak rodí ženám starším 35 let. 

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Vladimir Godnik

Česko se nárůstem rodiček nad 35 let zařadilo mezi mnoho zemí západní Evropy, kde je v této věkové skupině žen nejvyšší plodnost. V Nizozemsku, Finsku, Španělsku a Švýcarsku se rodí okolo 20 procent dětí matkám nad 35 let. 

Až do roku 1997 byla nejvyšší plodnost u žen ve věku 20 až 24 let. Právě u této skupiny ale nastal nejprudší pokles plodnosti, který stále trvá. Úhrnná plodnost žen v České republice se snížila, v roce 2011 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,43 dítěte, zatímco v předchozích třech letech to bylo 1,49.

Loni také pokračoval dlouhodobý nárůst podílu porodů císařským řezem, bylo tak vedeno 25 300 porodů, téměř 24 procent. Podle statistiků to souvisí s rostoucím průměrným věkem rodiček, stále větším počtem žen po umělém oplodnění a stoupajícími počty vícečetných těhotenství. To vše přispívá k nárůstu rizikových a ohrožených těhotenství, u kterých by klasický porod nebyl bezpečný. V porovnání s některými zeměmi západní a jižní Evropy ale není podíl porodů císařským řezem nijak extrémní. Většina rodiček, 86 procent, netrpěla v těhotenství žádnou závažnější komplikací, u 16 procent byla nutná hospitalizace.

V Česku se loni narodilo 108 700 dětí, z toho 41 procent mimo manželství. Počty dětí narozených nesezdaným párům stoupají od konce sedmdesátých let, v posledních letech se nárůst ještě zrychlil. Partneři totiž spolu často žijí a vychovávají děti, aniž by uzavřeli sňatek.