Smutný rekord: V Česku letos přibylo 200 pacientů s HIV

Praha – V Česku letos přibylo nejvíc pacientů s virem HIV v historii, resp. od roku 1985, kdy se u nás infekce začala sledovat. Z údajů národní referenční laboratoře pro AIDS vyplývá, že se letos nakazilo virem HIV 200 nových pacientů. Zatím nejvíce nakažených zaznamenaly testy v roce 2010 – tehdy jich přibylo 180. Podle odborníků v posledních letech strach z nemoci AIDS opadl, proto se počet nakažených zvyšuje.

Počet nakažených v Česku v posledním desetiletí každoročně narůstá. V roce 2002 testy potvrdily infekci u 50 lidí, o pět let později jich bylo už 121 a letos jen za prvních jedenáct měsíců už 200. Výjimkou byl pouze loňský rok, kdy se počet nově nakažených snížil. Od roku 1985 už testy odhalily 1 875 lidí nakažených virem HIV – u 364 pacientů se rozvinula nemoc AIDS, na tu dosud zemřelo 186 lidí. 

Muži se nejčastěji o svém nakažení dozvídají ve věku od 25 do 34 let, ženy pak od 20 do 29 let. Pětina lidí to zjistila až v době, když už měli nemoc AIDS v rozvinutém stadiu. 

Podle neziskových organizací a odborníků je nutné stále na riziko nemoci selhání imunity upozorňovat. Zástupci sdružení i lékaři se domnívají, že strach z choroby v posledních letech opadl, a to i díky vývoji nových léků. S nimi pacienti žijí déle a jejich život je kvalitnější. Lidé se tak často přestávají chránit - celkem 87 procent nakažených se infikovalo při sexu.