Inspekce neprokázala, že by celníci věděli o nebezpečném lihu

Praha - Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) se nepodařilo prokázat tvrzení Sdružení výrobců lihovin, že celníci již v roce 2010 věděli o padělcích lihovin obsahujících smrtelné látky. Podle sdružení měla tehdy celní správa informace o smrtelně nebezpečných padělcích obsahujících látky používané k denaturaci lihu. Přesto o nich prý celníci tehdy veřejnost neinformovali a i dnes tvrdí, že žádné takové poznatky neměli.

„Prověřování bylo ukončeno uložením, neboť se v této věci neprokázalo, že by se příslušníci celní správy dopustili nějakého protiprávního jednání,“ sdělila mluvčí inspekce Radka Sandorová. Výrobci lihovin přitom celníky dlouhodobě kritizují, že o černém trhu s alkoholem věděli a do vypuknutí otrav metanolem proti němu nezasáhli.

Padělky podle likérníků obsahovaly jedovatý Isopropylalkohol a zbytky dalších látek po odstranění denaturačních činidel. Isopropylalkohol je přitom v dávce 15 gramů bez léčby smrtelný. „Vzhledem k tomu, že v padělaných lihovinách bylo zjištěno okolo 31 mililitrů této látky na litr čistého alkoholu, tak smrtelnou dávkou již může být požití 1,5 litru 40procentní padělané vodky,“ uvedl v září předseda sdružení Pavel Kučera.

Sdružení také tvrdilo, že celníci v roce 2010 zabavili rovněž padělky alkoholu bez kolků z malých likérek a také padělané kolky, které byly stejné jako falzifikáty zabavené v jedné z černých stáčíren po začátku letošní aféry s otravami metanolem. Mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták již dříve uvedl, že celníci v minulých letech v žádném vzorku nenašli nadlimitní množství metanolu ani jiné látky, která by někoho mohla otrávit.