Nedobrovolné hospitalizaci zvoní hrana

Praha – Se začátkem nového roku vstupují v platnost změny vymezující pravidla hospitalizace tuzemských pacientů. Nová úprava posiluje práva lidí, kteří v nemocnici skončili proti své vůli, včetně těch s omezenou svéprávností. Dosud je v Česku nedobrovolně hospitalizováno deset tisíc pacientů ročně.

Hlavním cílem nového zákona je nedobrovolné hospitalizace omezit. Soudy v Česku sice do sedmi dní musejí přezkoumat, jestli byl člověk do nemocnice poslán právem, tím je ale případ častokrát uzavřen. „Už totiž nemusí rozhodnout, jestli důvody ještě trvají i po těch sedmi dnech,“ upozorňuje právník z Ligy lidských práv Maroš Matiaško. „Důsledek je takový, že člověk, který už nemusí být nedobrovolně hospitalizován, zůstává v léčebně i proti své vůli, i když důvody už odpadly.“

Česko proto v řadě případů čelí kritice a nezřídka i úspěšným žalobám k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. „Vychází to, že nedobrovolně hospitalizovaných lidí je v České republice kolem 10 tisíc ročně. To je poměrně vysoké číslo,“ podotknul Matiaško.

Slovo opatrovníka stačit nebude

Nový rok proto ve stávající praxi přinese hned několik změn. „Soudy jednak vyhodnotí, zda bylo vůbec zákonné tu či onu osobu hospitalizovat a zda je zákonné trvání délky pobytu,“ přibližuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

Zákon posílí také práva lidí s omezenou svéprávností, kteří se nově budou moci nedobrovolné hospitalizaci bránit a oproti současnému stavu už nebude stačit, aby za ně souhlasil opatrovník. Soud bude taky moct přímo nařídit propuštění člověka z ústavu, a pokud se někdo proti rozhodnutí o nedobrovolné hospitalizaci odvolá, bude muset pravomocný verdikt padnout do jednoho měsíce.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské