Vojenská ZP nabídla pětileté smlouvy menším nemocnicím

Praha - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) začala nabízet pětileté smlouvy menším nemocnicím. Do této chvíle to dělala pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Smluvně se tak pokryje péče v menších nemocnicích pro 6,8 milionu pojištěnců obou pojišťoven. Potvrdil to výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) Stanislav Fiala.

Ostatní zaměstnanecké pojišťovny setrvávají podle Fialy na původních návrzích, kdy smlouvy jsou v některých případech i jen na půl roku. Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) doporučila nemocnicím takové smlouvy nepodepisovat. Nemocnicím skončily smlouvy 31. prosince 2012. Podepisují nové s VZP a nyní jim AČMN doporučila podepsat je také s VoZP. „Obnovení smluvních vztahů přestává být s těmito dvěma pojišťovnami problém,“ shrnul Fiala. 

VZP se v memorandu dohodla s Asociací krajů, že bude dávat nové smlouvy na pět let. Pro obory, kde dosud není shoda o rozsahu péče, dá smlouvy nejméně na osmnáct měsíců, aby byl čas vše dojednat. Stejný postup požaduje krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů i od zaměstnaneckých pojišťoven. Podle Svazu zdravotních pojišťoven bude péče v nemocnicích smluvně zajištěna, i když zaměstnanecké pojišťovny smlouvy podle memoranda nezměnily. 

V průběhu roku chtějí zaměstnanecké pojišťovny omezit smlouvy o část nepotřebných akutních lůžek nejvýše ve 12 z více než 150 akutních nemocnic. Ani tyto nemocnice prý nezaniknou, pojišťovny jim dál chtějí hradit ambulantní péči typu poliklinik, případně i lůžkovou jednodenní a následnou péči. Nemocnice se obávají, že když nedostanou pětiletou smlouvu, zaniknou. Petice za zachování současné nemocniční sítě podepsalo přes 100 tisíc lidí.