Na úřady práce se přihlásilo 3,5 tisíce amnestovaných

Praha – V prvních deseti dnech po amnestii prezidenta Václava Klause zaevidovaly úřady práce do seznamu uchazečů o zaměstnání 3 706 propuštěných. Mimořádnou dávku okamžité pomoci vyplatily 3 517 lidem. Podle něj se vyřizování žádostí většinou obešlo bez potíží, vyskytly se jen někde.

„Do evidence uchazečů o zaměstnání bylo prozatím zařazeno 3706 lidí propuštěných na svobodu,“ mluvčí Úřadu práce ČR Jiří Reichl.

První pomoc mohou žádat propuštění na úřadech práce. Dávka mimořádné okamžité pomoci dosahuje až tisíce korun. Žadatel ji může získat za rok několikrát, celková suma ale nesmí překročit 13 640 korun, tedy čtyřnásobek životního minima jednotlivce. Nejvíc těchto dávek vyplatily úřady v Ústí nad Labem. Do 11. ledna jich bylo 551. V Brně jich úředníci vydali 411, v Praze 391 a v Příbrami 322. Nejméně se mimořádná okamžitá pomoc využila v Jihlavě, a to ve 101 případě.

Do evidence uchazečů o zaměstnání úřady po amnestii do 11. ledna podle mluvčího zapsaly 3 706 lidí. Nejvíc jich bylo v Ostravě, a to 643, nejméně pak v Jihlavě. Tam úředníci evidovali 73 osob. Propuštění mohou získat podporu v nezaměstnanosti, pokud splní dané podmínky. Museli třeba v posledních 12 měsících odvádět sociální pojištění. Podle sdělení ministerstva práce činila v roce 2011 průměrná hrubá měsíční mzda vězňů 3 639 korun.

Propuštěným komplikuje situaci to, že amnestie přišla v období utlumených sezónních prací, a zaměstnání si tak hledají jen těžko. Někteří uchazeči o práci mají dokonce smluvenou další návštěvu ÚP až na konci dubna. „V tuto chvíli nevím o nikom, kdo by už práci měl. Jsou slabé měsíce pro zaměstnanost, zima je v tomto velmi špatná,“ řekla ředitelka ÚP Brno Marie Cacková.