Zlomky jsou zpět na prvním stupni, děti budou dělit pizzu nebo čokoládu

Praha - Zlomky a desetinná čísla se budou znovu učit už na prvním stupni. Ministerstvo školství si od toho slibuje zlepšení matematických schopností žáků a jejich výsledků v mezinárodních průzkumech. Právě zlomky a desetinná čísla jim do této doby dělaly největší problémy.

Pokud se zvolí dostatečně názorná metoda, není problém, aby zlomky pochopily děti už ve třetí třídě. „Musí se začít manipulativní činností prostřednictvím různých modelů, ať už to je model tyč, model čokoláda nebo model pizza,“ vysvětlila učitelka Eva Bomerová. „Krájet pizzu nebo jablíčka na druhém stupni je poměrně nesmyslné a my se tady seznamujeme se zlomky prakticky od 1. třídy,“ dodala učitelka pracující ve škole, která si zlomky v učivu 1. stupně raději ponechala.

Zlomky a desetinná čísla přitom na 1. stupni kdysi vyučovaly ve všech školách. S koncem osnov před osmi lety ale zlomky z nových vzdělávacích programů pro první stupeň vypadly. „Dělaly potíže a učily se tak, že se učila pravidla, to je pro děti příliš těžké,“ vysvětlil Milan Hejný z Pedagogické fakulty UK, kde byla ve dřívější výuce matematiky chyba.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Ministerstvo rozhodlo o přesunutí zlomků na 1. stupeň i na doporučení Jednoty českých matematiků. „My jsme o to už několik let usilovali, patřili jsme k několika málo výjimkám mezi zeměmi, které zlomky na prvním stupni neměly,“ vysvětlil Eduard Fuchs z Jednoty českých matematiků a fyziků. Zlomky a desetinná čísla se na 1. stupeň vrátí od 1. září. Upravené vzdělávací programy totiž začnou platit od nového školního roku.