Ministr Blažek chce vládě navrhnout zrušení vrchních žalobců

Praha – Do konce března by se ve vládě měl objevit nový návrh zákona o státním zastupitelství. Ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Pavel Blažek chce do tohoto zákona navrhnout zrušení vrchních žalobců. Blažek to dnes řekl v Otázkách Václava Moravce. Uvedl také, že chce pro nový předpis získat konsenzus napříč politickým spektrem. 

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti

„Kdyby zůstala zachována vrchní státní zastupitelství, tak svým způsobem mohl zůstat i stávající zákon, protože to odstranění vrchních státních zastupitelství umožní v rámci dohledu, dozoru a některých věcí výrazné zjednodušení a současně i zvýšení odpovědnosti státních zástupců.“


Věcný záměr zákona, který vznikal za exministra Jiřího Pospíšila (ODS), předpokládá vytvoření Úřadu pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem, který by řídil pověřený náměstek nejvyššího státního zástupce. Do jeho rozhodování by však nemohl nejvyšší žalobce nijak zasahovat, tedy udílet mu pokyny například k odložení případu či zastavení trestního stíhání.   

Podle Blažka by však měla norma přinést také změnu ve způsobu jmenování nejvyššího státního zástupce a i šéfa protikorupčního úřadu. „V návrhu bude, aby nejvyššího státního zástupce jmenoval prezident republiky na návrh vlády,“ uvedl ministr. Šéfa protikorupčního úřadu by pak měl navrhovat prezidentovi ke jmenování nejvyšší žalobce. 

Podle Blažka je však možné, že se v průběhu legislativního procesu může ještě způsob jmenování vedoucích pracovníků měnit. Senátor za ČSSD a stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier souhlasí s tím, aby nejvyššího žalobce jmenoval některý z politických orgánů. „Už bych se bránil nebo snažil maximálně omezit politický vliv na jmenování dalších vedoucích funkcionářů státních zastupitelství,“ podotkl neúspěšný kandidát na prezidenta.

Úřad by se měl zabývat podle dřívějších informací například trestnými činy úplatkářství, zvlášť závažnými zločiny spáchanými úředními osobami nebo činy spáchanými prostřednictvím investičních nástrojů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Protikorupční žalobci by měli mít na starosti také pletichy v insolvenčním řízení, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky nebo pletichy při dražbě se škodou nejméně 150 milionů korun. Čítal by asi 15 žalobců, jejichž funkční období by bylo sedmileté.