Poslanci chtějí vysvětlit, proč se děti mají učit dva cizí jazyky

Praha - Členové sněmovního školského výboru požádali ministra Petra Fialu, aby jim vysvětlil a zdůvodnil záměr zavést na základních školách povinnou výuku druhého cizího jazyka. Poslance změna překvapila, někteří z nich ji nepokládají za šťastnou. Podle nich mají děti často problémy jen s češtinou, natož se dvěma dalšími jazyky.

„Řada žáků má problémy s českým jazykem a se základy jednoho cizího jazyka,“ uvedla Dagmar Navrátilová (LIDEM). Jazykově nadané děti podle ní možnosti mají, mohou se učit druhý cizí jazyk v nepovinném předmětu nebo na jazykových školách. Poukázala také na nedostatek peněz v regionálním školství i učitelů cizích jazyků. „Myslela jsem si, že překvapení z ministerstva školství jsou už minulostí,“ poznamenala Navrátilová.

Podobně jako ona se vyjádřila také Marta Semelová (KSČM). „Povinné zavedení druhého cizího jazyka způsobí komplikaci mnoha žákům, kteří mají mnohdy potíže naučit se česky. Měl by zůstat nepovinný,“ soudí. Vhodnější by bylo podle ní posílit vyučování češtiny.

Ministr školství bude poslaneckým dotazům čelit na únorové schůzi školského výboru.

Žáci na základních školách se mají povinně učit druhý cizí jazyk nejpozději od osmé třídy od nového školního roku. Počítá s tím nová úprava centrálních osnov, takzvaného rámcového vzdělávacího programu.

S výukou prvního cizího jazyka začínají čeští školáci povinně od třetí třídy, většina se učí anglicky. Druhý cizí jazyk se dosud učil jako volitelný. Nově pro něj má být vyčleněno celkem šest vyučovacích hodin týdně, které se rozloží do zvoleného počtu roků výuky. Tedy například tři hodiny v osmé a tři hodiny v deváté třídě, nebo dvě hodiny týdně od sedmé do deváté třídy.

Podrobnosti o úpravě Rámcového vzdělávacího programu, který zavádí výuku druhého cizího jazyka či přesouvá výuku zlomků na 1. stupeň základních škol, zde.