Ministerstvo chystá vyšší rychlost na vybraných silnicích I. třídy

Praha – Vyšší rychlost na několika stech kilometrů silnic první třídy z 90 na 110 km/h plánuje ministerstvo dopravy. V rámci projektu Nové pojetí dálniční sítě přichází v úvahu směrově oddělené úseky komunikací se čtyřmi pruhy a s mimoúrovňovými křižovatkami. Ve středu materiál projedná vláda.

Ministerstvo již vybralo zhruba 24 úseků silnic první třídy, kde se dá se zvýšením rychlosti počítat. Jsou to například silnice mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, úsek Karlovy Vary – Ostrov, Liberec – Bílý kostel, Ostrava – Šenov a Most – Bílina. V další fázi by se rychlost mohla zvýšit i na komunikacích se třemi či dvěma pruhy, které nemají křižovatky a odbočky.

Všechny úseky by nesly označení jako silnice pro motorová vozidla. Většina současných rychlostních silnic označených touto značkou by se pak po dílčích úpravách přeměnila na dálnice. Tím by se rozsah dálniční sítě zvýšil asi o 300 km. Nezbytné náklady na přeznačení vybraných rychlostních silnic na dálnice Ředitelství silnic a dálnic odhadlo na 3,5 milionu Kč.

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy

Podle ministerstva dnes laická veřejnost vnímá rychlostní komunikace jako dálnice. „Platí zde stejná nejvyšší dovolená rychlost, jsou rovněž zeleně značené, zpoplatnění je shodné, komunikace vypadá na první pohled totožně. Rozlišování dálnic a rychlostních silnic je tak do jisté míry matoucí. Jeví se tedy jako žádoucí toto faktické rozdělení na dálnice první a druhé třídy legalizovat a rozdílnost pojmů využít i pro rozdílné vnímání a chování na těchto komunikacích,“ uvedli zástupci ministerstva v materiálu.

Ministerstvo si od změny slibuje úsporu peněz na výstavbu, protože stavba rychlostních silnic s dálničními parametry se podle současného pojetí nejeví jako ekonomicky efektivní. Ministerstvo proto navrhuje zmírnit parametry pro budování rychlostních silnic, což si ale vyžádá snížení rychlosti na 110 km/h.