Možnost domácího vzdělávání se otevírá i žákům druhého stupně

Praha – Ministerstvo školství odsouhlasilo rozšíření domácí výuky i na druhý stupeň, dosud možnost učit se doma s rodiči měli pouze žáci prvního stupně. Některé děti v důsledku rozhodnutí zřejmě nebudou muset vůbec základní školu navštěvovat. Novinku doporučil po šestiletém testování Národní ústav pro vzdělávání. Možnost domácího vzdělávání nepůjde využít jen z libovůle, rodiny k němu budou muset mít důvod, jako třeba dlouhodobou nemoc dítěte atd. Píše o tom Mladá fronta Dnes.

Rovněž možnost učit doma své dítě nedostanou rodiče automaticky. Aby mohli sami učit, potřebují mít alespoň bakalářské vzdělání. Pokud tuto podmínku nesplní, a přesto budou trvat na domácí výuce, budou muset zajistit dětem soukromé učitele.

Národní ústav pro vzdělávání testoval během šesti let nové podmínky s 319 žáky. Experiment se setkal s pozitivním hodnocením ze strany rodičů i s doporučením škol. Resort musí změnu zapracovat ještě do novely zákona, aby o něm mohl rozhodnout parlament. Podle zpráv ústavu třeba většina z osmdesáti žáků 6. až 9. tříd, kteří se v letech 2010 a 2011 učili doma, dosáhla vyznamenání na vysvědčení.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč:

„Individuální vzdělávání na 1. stupni základních škol se osvědčilo, nevyskytly se žádné zásadní problémy, stejně tak ani v průběhu pětiletého pokusného ověřování na 2. stupni ZŠ. Proto je možné otevřít možnost jeho legislativního ukotvení také na 2. stupeň.“


Přestože děti musí splnit vše, co na základní škole, a dvakrát do roka to pak prokázat při přezkoušení, odborníci oceňují, že domácí vzdělávání jim skýtá na vše více času. Mají pak i větší prostor na oblasti, které je samotné zajímají. K nezanedbatelným aspektům patří i výraznější eliminace stresu, který děti ve třídě zažívají ve větší míře.

Ministerstvo jmenuje mezi nejčastějšími důvody zájmu o domácí vzdělávání na druhém stupni dobré zkušenosti se stejnou formou na stupni prvním, zdravotní, psychické či jiné problémy žáků. Rovněž uvádí možnosti rozvoje nadání žáka a možnost cestovat s žáky do zahraničí. Naprostou většinu žáků během pokusného ověřování vyučovali jejich rodiče, pouze v některých případech využili externisty (především v předmětech hudební, tělesná a výtvarná výchova). Učebnice si děti zapůjčily ve škole.

Kritici ale upozorňují na to, že děti ztrácejí sociální kontakt s vrstevníky. Deník cituje vyjádření stínového ministra školství, podle něhož je pro děti důležité získat návyky při spolupráci a komunikaci s ostatními dětmi ve skupině. Judita Kapicová z Asociace domácího vzdělávání ale oponuje argumentem z domácího vzdělávání dětí prvního stupně – děti sociální kontakty neztrácejí, získávají je třeba v kroužcích, kam docházejí.