Čeští žáci se zlepšili v praktických dovednostech, říká Scio

Praha – Žáci českých škol lépe zvládají takzvané klíčové kompetence. Tyto praktické dovednosti, jako například schopnost komunikace, jim mohou pomoct v budoucím, třeba pracovním životě. Na základě analýzy to zjistila společnost Scio. Otázka ale podle člena jejího vedení Bohumila Kartouse, který byl hostem Studia ČT24, je, do jaké míry mají na toto zlepšení české školy a do jaké míry jde o vliv mimoškolního vzdělávání.

Analýza porovnává výsledky žáků z předchozích let. „Zjistili jsme relativně významný posun v tom, jak si žáci osvojili klíčové kompetence na druhém stupni základních škol. Vysvětlujeme si to zejména tím, že ten poslední ročník, tedy 2011/2012, už byl vzděláván podle rámcových vzdělávacích programů, které na klíčové kompetence kladou větší důraz,“ vysvětlil Kartous.  

Bohumil Kartous, člen vedení společnosti Scio:

„V naší analýze jsme se zaměřili na to, jakým způsobem české školy rozvíjejí u svých žáků takzvané klíčové kompetence. Jedná se o nový pojem, který zavedly do českého školství rámcové vzdělávací programy. Představují praktické dovednosti a znalosti, které by si žáci měli odnést do svého života. Je to třeba schopnost komunikovat, znalost svých občanských povinností nebo schopnost se celoživotně vzdělávat.“


Dá se úspěch připsat školám, nebo spíš mimoškolnímu vzdělávání?

Podle Kartouse je ale otázka, do jaké míry na toto zlepšení mají vliv české školy, a do jaké míry na to může mít vliv mimoškolní vzdělávání. České školství podle něj bojuje s tím, že nemá takzvané standardy vzdělávání. Nemá tedy přesně definováno, co by žáci jednotlivých ročníků měli po jeho dokončení znát. Rámcové vzdělávací programy toto definují velmi široce. Do značené míry je ale prý na školách samotných, co své žáky naučí.

„My přinášíme jakousi první vstupní analýzu, která tuto věc více osvětluje, a spíš předkládáme prostor pro diskuzi,“ řekl člen vedení společnosti Scio. Rámcové vzdělávací programy byly do českého školství zavedeny v roce 2007. Od té doby podle Kartouse neproběhla žádná hlubší analýza toho, jestli se české školství skutečně reformovalo. Zajímavé by prý bylo zjistit, zda vzdělávání v českých školách odpovídá tomu, co děti v budoucím životě potřebují k nejrůznějším činnostem.