Kontroverze projektu ŠIK - obrazovky promítají na školách reklamu

Praha – Projekt Školní informační kanál (ŠIK), do kterého se zapojilo už kolem 400 škol, budí rozporuplné reakce některých ředitelů i rodičů. Základní a střední školy si v rámci projektu pořídily obrazovky, na kterých se promítají mimo jiné preventivní a vzdělávací spoty. Často se v nich ale objevují i konkrétní firmy či oficiální loga partnerů. Ministerstvo přisuzuje pravomoc v otázce reklamy ředitelům škol, pouze přes ně tedy můžou rodiče ovlivnit, na co se jejich ratolesti ve škole budou dívat.

Projekt se snaží oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, díky nimž chce dosáhnout efektivní prevence rizikového chování. Jde třeba o mimoškolní činnosti, aktivní trávení volného času, stejně jako aktuality z vybraných oblastí. O bezpečném nakládání s mobilním telefonem ale radí školákům konkrétní mobilní operátor, jak správně běhat zase konkrétní výrobce sportovního oblečení a bot.

Na některých školách se vedení proti reklamě staví, jinde oceňují profesionální zpracování spotů a nad reklamou mhouří oči. Provozovatel obrazovek ŠIK CZ se brání, že náplň i obsah spotů hlídají odborní garanti. Dosud prý nezaznamenal žádné připomínky ze strany ministerstva.

Ministerstvo ale konstatuje, že reklama na školách spadá do kompetence jejich ředitelů. „Zákon stanoví, že ve školách nesmí být umísťována reklama, která by nějakým negativním způsobem ovlivňovala zdraví či mravní vývoj dítěte,“ připomíná klíčové pravidlo resort školství.