Budoucnost nejmenší české vlaštovky je plně v rukou lidí

Praha - Ptákem roku 2013 se stala břehule říční, zákonem chráněná nejmenší vlaštovka v České republice. Početnost břehulí v 90. letech minulého století výrazně klesla, vlaštovka je navíc zcela závislá na lidské činnosti. Ptáka roku každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Většinou vybere druh, který je ohrožen a zaslouží si proto pozornost.

Břehule říční je jediným druhem břehulí, pěvců z čeledi vlaštovkovitých, hnízdících v České republice. Po tisíciletí obývaly především říční břehy, do kterých si hrabaly až metr dlouhé nory. „S rozvojem vodohospodářství však divočící řeky z krajiny zmizely a břehule si musely hledat nová hnízdiště,“ uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Břehule musely nově obsadit pískovny, štěrkovny a hliniště. Jejich početnost se ale trvale snižuje. ČSO nyní odhaduje velikost hnízdní populace na českém území na 15 000 až 30 000 párů.

V koloniích hnízdí i přes tisíc párů

Během hnízdního období břehulí je proto ničení kolonií zákonem zakázáno. Pod tento paragraf spadají i časté případy technické rekultivace zavezením pískovny i s hnízdícími ptáky. „Naleznou-li příhodnou stěnu, mohou vytvořit veliké kolonie, kde pohromadě hnízdí i přes tisíc párů… Zničení takovéto kolonie má pro populaci mnohem vážnější následky, než když hnízdily roztroušeně po dlouhých úsecích spodních toků řek,“ upozornil Vermouzek. Budoucnost břehulí je proto podle něj zejména v rukou těžebních společností, které vytvářejí břehulím ideální prostor pro hnízdění: „Naštěstí většina se nestaví k břehulím nepřátelsky, ČSO se jim snaží pomoci v návrhu takového způsobu těžby, aby břehule měly kde hnízdit a ekonomická činnost nebyla omezena.“

Břehule patří mezi tažné ptáky, přilétá během dubna a května, odlet probíhá od konce července do září. Měří na délku 12 centimetrů; hnízdí v květnu až červenci. Samec i samice jsou na horní straně těla hnědí, na spodní bílí. Charakteristickým znakem je zemitě hnědý příčný proužek na hrdle a mělce vidlicovitě vykrojený ocas. Žije v Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe. Živí se výhradně drobným létavým hmyzem; vzácně sbírá potravu za letu i z povrchu vody.