Většina lidí padělky léků nepozná, téměř se s nimi ale nepotkají

Praha - Nebezpečné padělky léčiv nepoznají tři čtvrtiny lidí v ČR, uvádí na základě průzkumu agentura STEM/MARK. Více než polovina lidí o padělcích léků slyšela, osobní zkušenost s nimi ale mají jen dvě procenta. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček vidí naději v boji s padělky v evropském modelu ověřování pravosti léků ESM. Zaveden má být i v ČR.

Každý lék ponese v rámci chystaného systému unikátní 2D Matrix kód, který bude obsahovat veškerá důležitá data. Kód umožní sledovat pouť výrobku od výrobce až ke koncovému kupci v lékárně. „Díky kódu bude zajištěno, že původ kteréhokoli balení bude možné v lékárnách ověřit,“ zmínil Dvořáček.

S padělanými léky nebo s jejich nabídkou se lidé podle průzkumu nejčastěji setkali prostřednictvím mailu, 32 procent, nebo internetových stránek, 30 procent. Valná většina, 95 procent, se přitom shodla, že užívání padělků může být škodlivé.

Za největší riziko lidé považují to, že lék může obsahovat jiné než uvedené léčivé látky nebo látky zdraví škodlivé, obává se toho 93 procent dotázaných. Při pochybnostech o pravosti léku by se 54 procent lidí obrátilo na lékárníka, 36 procent na lékaře a 30 procent na Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Celoevropský model, který má zabránit vstupu padělaných medikamentů na trh, vychází z deseti zásad, jako například:

  • Obaly budou mít jedinečné sériové číslo, takže se dá odhalit, zda s balením bylo manipulováno
  • Ochrana bude zajištěna v celém dodavatelském řetězci
  • Kódovací a identifikační systém bude jednotný na každém balení v celé EU
  • Databáze pro ověřování přípravků budou spolupracovat v rámci celé EU a ochrana soukromí pacientů bude zaručena