Ještě jsem v děloze, ale už mám facebook

Praha - Ochrana dětí na internetu se postupem doby stává stále komplikovanější záležitostí. Nejenže o sobě zveřejňují citlivé informace děti samy, ale vyrůstá třeba i generace, která na sociálních sítích má záznam bez vlastního vědomí. Informace o nich totiž na sítě umisťují jejich rodiče, dokonce profily svých potomků zakládají již v jejich prenatálním stádiu. Rodiče si neuvědomují, že jednají proti zájmu svých ratolestí, v krajním případě za to mohou nést dokonce trestní odpovědnost, varuje Lenka Eckertová z Národního centra bezpečnějšího internetu.

„V krajním případě by se mohlo jednat třeba o porušení ochrany osobnosti a rodiče by mohli být i trestáni, pokud by se dítě po dosažení plnoletosti rozhodlo proti tomuto jevu bojovat a své rodiče zažalovat,“ uvedla Lenka Eckertová ve Studiu 6 s upozorněním, že se to zřejmě dít nebude, ale právo to jednoduše umožňuje. O podobném případu zatím neslyšela. „Generace dětí, které jsou v masovém měřítku vrhány na sociální sítě, ještě nedorostla do věku, kdy by jim to začalo vadit…,“ dodává.

Lenka Eckertová vidí riziko mimo jiné v tom, že dítě má takzvanou digitální stopu na internetu od nejútlejšího věku a nemá na to absolutně žádný vliv. „Ta maminka, protože tak většinou jednají maminky, mu vytváří určitý obraz osobnosti, který se opak už špatně napravuje. Až bude dítě třeba v pubertě, může se stát terčem kyberšikany, protože třeba jeho spolužákům bude připadat velmi legrační, že jeho maminka před lety zveřejnila jeho nahatou prdelku,“ míní Lenka Eckertová.

Video Lenka Eckertová ve Studiu 6 o ochraně dětí na internetu
video

Lenka Eckertová ve Studiu 6 o ochraně dětí na internetu

Za jednu z hlavních příčin vnímá expertka především izolovanost a anonymitu uživatelů, kteří nevidí reakci příjemce informace na druhé straně. Často tedy zveřejňování citlivých informací pramení z nerozumu. „Rodiče nedokáží domyslet všechny důsledky svých činů,“ zdůrazňuje.

Bude řešením právo zmizet?

Lenka Eckertová také ve Studiu 6 připomněla, že na úrovni evropské legislativy se již objevil návrh Evropské komise o právu být zapomenut. To přináší zcela nový aspekt, a sice v možnosti požádat o výmaz svých údajů třeba z databází, kde není nutné a z právního hlediska obhajitelné, aby tam zůstaly.