Advokát: Veřejnost není na nový zákoník vůbec připravená

Praha – Místopředseda ČSSD a stínový ministr spravedlnosti Jiří Dientsbier nesouhlasí s rozhodnutím vlády spustit občanský zákoník v původním termínu. Lidé by podle něj měli dostat více času, aby se s tak rozsáhlou změnou práva seznámili. S tím souhlasí i advokát Tomáš Pelikán z advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek. Problém podle něj není v tom, zda přechod na nový zákoník zvládne justice, ale zda to zvládne právě veřejnost: „Ta na to vůbec připravená není… To, že se v novinách objevilo asi pět nejpodstatnějších změn, to je naprosto banální a marginální.“

Nový občanský zákoník nepřináší jen kosmetické úpravy, ale i zásadní změny. Vláda by proto podle Pelikána měla začít veřejnosti vysvětlovat, v čem spočívají. „Vysvětlit změny, které spočívají ve čtyřech tisících paragrafech, to se jistě nedá stihnout,“ řekl ve Studiu ČT24 s tím, že zákoník byl schválen v lednu 2012. Vláda už tak podle něj polovinu času promrhala: „Většina lidí neví, co v novém občanském zákoníku dnes stojí… Je to přitom právní norma, která se dotýká všech občanů při každém jejich právním jednání, ať jdou nakupovat, nebo chtějí jet na zájezd.“ U odborné veřejnosti ale Pelikán problém nevidí. Té podle něj stejně nezbyde nic jiného než se na zákoník připravit.  

Tomáš Pelikán: „Obsah nového zákoníku neznají ani samotní poslanci. Kdyby ho znali, tak nediskutují o anonymních akciích, které byly těmito zákony zrušeny již před rokem.“


Dienstbier vidí jako politik problém hlavně v doprovodných zákonech, které vláda schválila teprve dnes a nyní míří do parlamentu. „Může tam být celá řada chyb a nedostatků, které se budeme pokoušet na půdě parlamentu odstranit. Nevím, jak dlouho to vše bude trvat… Bylo by velmi nešťastné, kdyby někdy v listopadu, v prosinci parlament na poslední chvíli pod tlakem zákony schvaloval,“ řekl České televizi. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka dodal, že spuštění zákoníku od 1. ledna 2014 může přinést celou řadu vážných komplikací, nejistot a zmatků. Sociální demokracie je proto pro odložení účinnosti kodexu o jeden až dva roky.

Miloš ZemanMiloš Zeman: „Po debatě s právníky mi bylo vysvětleno, že hlavním důvodem odložení občanského zákoníku je to, že soudci, případně advokáti, se nechtějí učit nový občanský zákoník. A jediný způsob, jak je k tomu přimět, je, aby ten občanský zákoník byl přijat.“


Podle děkana Právnické fakulty UK Aleše Gerlocha ale nejde o samotný občanský kodex. Většina příslušných zákonů je totiž platná už více než rok a vyšla i ve sbírce zákonů. Nové zákony už se učí i studenti na vysoké škole. Dokud nebude judikatura, tedy soudní rozhodnutí ke konkrétním věcem, mohou sice podle Gerlocha vznikat spory, jak chápat určitá ustanovení: „Ale tak je to vždy,“ podotkl.

Problémy podle něj mohou vznikat kolem čerstvě schválených doprovodných zákonů. Uvedl ale, že i zde se postupuje podle časového harmonogramu, který byl už dříve schválen. Největší diskuse, a to hlavně na půdě parlamentu, očekává kolem novelizace občanského soudního řádu a vydělení zvláštního zákona o soudních řízeních. Pokud ale zákoník bude skutečně od ledna 2014 platit, udělá ČSSD podle Dienstbiera vše pro to, aby k právním zmatkům nedošlo.

SoudMinisterstvo spravedlnosti se po vzoru Německa nebo Rakouska rozhodlo nově rozdělit úpravu občanskoprávních soudních řízení do dvou samostatných zákonů. Občanský soudní řád bude napříště upravovat pouze takzvaná sporná řízení - tedy ta, která mají dvě strany: žalobce a žalovaného. Podle nového zákona o zvláštních řízeních soudních se pak bude postupovat například v opatrovnických věcech, v řízení o pozůstalosti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí či ve věcech péče soudu o nezletilé.


Video Tomáš Pelikán ve Studiu ČT24
video

Tomáš Pelikán ve Studiu ČT24

Tomáš Pelikán ve Studiu ČT24

z16, 27.2.2013

Rozhovor s Jiřím Dientsbierem

Rozhovor s Alešem Gerlochem