Schwarzenberg k věřícím: „Zachovejte si zdravou distanc od politiků“

Praha - Vicepremiér Karel Schwarzenberg (TOP 09) při mši k cyrilometodějským oslavám vyzval věřící, aby si zachovali odstup od politiků a státu. Podle něj v dnešní době někdy věřící hledají oporu u státu a u politiků, jakoby zapomněli na poučení z 20. století. Biskup František Lobkowicz to bere jako výzvu k tomu, aby se lidé nespoléhali na známosti a o svůj rozkvět usilovali vlastními silami. Schwarzenberg také vyzval církve, aby dobře hospodařily se svým majetkem a získaly si opět důvěru lidí. Bohoslužby se zúčastnily stovky věřících, přítomni byli zástupci nejen katolické, ale i dalších církví. 

  • „Varuji vás před tím, zachovejte si, prosím, velmi zdravou distanc od politiků a od státu. Nedělá nám dobře, nám katolíkům, když se příliš přibližujeme státu,“ řekl ministr zahraničí poté, co ve svém proslovu připomněl nedávný podpis smluv o vyrovnání státu s církvemi. Smlouvy se týkají peněžní části restitucí. Za zabavený majetek získají náboženské obce během 30 let náhradu 59 miliard korun. Stát jim naopak postupně přestane vyplácet pravidelné roční příspěvky na činnost.

Věřící mají podle něj plnit své povinnosti ke státu a společnosti, ale zároveň si udržet zdravý odstup od moci, k níž se opět příliš přibližují. Upozornil, že nesmí zapomenout na poučení z 20. století. „Snad to, co se během 20. století stalo, bylo dokonce pro nás zdravé…,“ uvedl Schwarzenberg. V Československu, ve 20. století, stát omezil vliv církví, které také přišly o rozsáhlý majetek.  

Schwarzenberg: „Pokoru potřebujeme, abychom získali důvěru lidí, kteří v tom žijí“ 

V souvislosti s navrácením majetku církvím si je Schwarzenberg jako restituent a dlouholetý hospodář vědom nesmírné odpovědnosti vůči zemi i sousedům, s nimiž se musí vycházet. Trvá podle něj dlouhou dobu, než se získá důvěra a přízeň lidí, kteří zde po generace pracovali. Proto je podle něj potřeba spravovat majetek dobře a s patřičnou pokorou. 

Církve jsou si podle Lobkowicze plně vědomy toho, že mají velkou zodpovědnost. Podle něj bylo dobře, když prosba o dobré hospodaření s majetkem zazněla z úst politika. 

Oslavy výročí Cyrila a Metoděje na Pražském hradě
Oslavy výročí Cyrila a Metoděje na Pražském hradě

Česká republika si letos připomíná výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na Velkou Moravu dorazili na jaře roku 863. Oslavy začaly dnes mší v katedrále sv. Víta - sloužil ji plzeňský biskup František Radkovský. Slavnosti vyvrcholí na Velehradu ve dnech čtvrtého a pátého července.

„Světově významné výročí se týká celého našeho státu a společnosti, protože cyrilometodějská mise je spjata jak s vytvořením první církevní provincie, tak s právním konstituováním prvního státního útvaru na naše území. Je proto na místě, aby se české diecéze v hlavním městě státu přihlásily hned na počátku k jeho společnému slavení,“ řekl na začátku bohoslužby Radkovský.

  • František Radkovský, plzeňský biskup: „Cyril umřel 14. února a Metoděj 9. dubna. Takže Karel IV. s arcibiskupem Arnoštěm z Pradubic zvolili den na jejich oslavu 9. března - je to tak uprostřed mezi oběma úmrtími.“

Do katedrály sv. Víta na Pražském hradě přišly dnes stovky lidí. Oslavy se zúčastnili i další zástupci Ekumenické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita, vladyka Kryštof, který na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů.

Video Reportáž z oslav ve Svatovítské katedrále
video

Reportáž z oslav ve Svatovítské katedrále