NKÚ: Modernizace nemocnic zavání rozhazováním

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) konstatoval, že ministerstvo zdravotnictví nemá střednědobou koncepci pro rozmísťování nakoupené zdravotnické techniky a pro rozvoj a obnovu nemocnic. Kontrolní úřad vidí ve stavebních pracích v nemocnicích a v nákupech zdravotnických přístrojů riziko nehospodárnosti. NKÚ upozorňuje na případ modernizace přístroje za 15 milionů, který pak skončil ve skladu, nebo na navýšení stavebních prací ve FN Motol o více než půl miliardy. Motolská nemocnice se hájí, že dodatky jsou běžnou součástí každé velké stavby jako prevence možných rizik, ostravská nemocnice zas prý přístroj musela přesunout kvůli rekonstrukci.

Ministerstvo odmítá spojovat neexistenci koncepce s možným neefektivním využitím peněz, resort prý má přehled o vybavení fakultních nemocnic. „Koncepci nákupu nové techniky nevytvořilo, aby mohlo rychle reagovat na rozvoj kvality přístrojů a jejich modernizaci,“ uvedla mluvčí Viktorie Plívová. Přístrojová komise, která dřív o rozmístění přístrojů rozhodovala, byla zrušena pro nadbytečnost, když rozhodování převzaly zdravotní pojišťovny.

Přístroj prý uložila ostravská nemocnice do skladu kvůli rekonstrukci

NKÚ uvádí případ Fakultní nemocnice Ostrava, která zmodernizovala za 15 milionů korun CT, který po 21 měsících uložila do skladu, protože na jeho místo pořídila z evropských dotací nový. Stejná nemocnice z dotačních peněz zaplatila i rekonstrukční práce na některých objektech, na které se dotace nevztahovala. Uhradila i faktury za stavební práce, aniž by si ověřila, že byly skutečně provedeny.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

„Počítačový tomograf byl uložen v investičním skladu nikoli proto, že byl pořízen nový, ale proto, že se rekonstruovaly prostory urgentního a centrálního příjmu, kde byl původně umístěn,“ vysvětlila Plívová. Mluvčí nemocnice Tomáš Oborný doplnil k pracím na objektech, na něž se prý dotace nevztahovala, že šlo o vybudování nového pracoviště CT. Oproti
původnímu návrhu bylo posunuto o 50 metrů. Formálně se tedy podle něj jedná o jinou budovu, fakticky tvoří s původní jeden celek. Rozhodnutí byla provedena loni, čímž podle něj bylo formální pochybení napraveno.

Motol navýšila cenu stavby, dodatky jsou prý běžnou součástí velkých staveb

V motolské nemocnici zas při rekonstrukci dětského pavilonu uzavřeli jednací řízení bez uveřejnění 11 dodatků ke smlouvě o dílo, čímž navýšili nabídkovou cenu o 632,3 milionu Kč. Pět dodatků v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřela i při řešení havarijního stavu dětského pavilonu. Investiční náklady na odstranění havarijního stavu dosáhly 11 780 korun na metr krychlový.

Dětské oddělení FN Motol
Dětské oddělení FN Motol

Mluvčí FN Motol Pavlína Danková pro ČT ale reagovala prohlášením, že dodatky ve smlouvě v rámci jednacího řízení bez uveřejnění během rekonstrukce a stavby je běžný postup při každé velké stavbě. „Vždy se tím řeší nepředvídatelné situace k minimalizaci rizik a budoucích škod,“ uvedla mluvčí.

Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad

Ředitel odboru komunikace NKÚ Jaroslav Broža:„Ministerstvo průběžně nevyhodnocuje, jak se daří cíle investičních akcí naplňovat. Program je pouze automaticky prodlužován z původních 3 a něco let na 12,5 roku a více než pětinásobně je navyšován finanční objem.“

Mluvčí ministerstva Viktorie Plívová: „Ministerstvo odmítá tvrzení NKÚ, že rozpočet programu vzrostl v letech 2004 až 2010 o 557 procent. Je to zavádějící - program byl postupně rozšiřován a prodloužen do roku 2017, vše odsouhlasila vláda… Ministerstvo pod stávajícím vedením průběžně analyzuje oblast veřejných zakázek a nastavuje soutěžní pravidla tvrdší než pravidla vyžadovaná zákonem.“


Při kontrole stavebních akcí zjistili kontroloři pochybení zejména při přípravě akcí, při zadávání veřejných zakázek a při plnění podmínek pro poskytnutí dotace. NKÚ tedy podle svých slov podal finančním úřadům oznámení o možném porušení rozpočtové kázně. Úřad rovněž upozorňuje, že nevznikl registr vybraných léků, zdravotnického materiálu a přístrojů, který měl umožnit objektivní srovnání nabídkových cen. Ministerstvo se k jeho sepsání zavázalo ve své protikorupční strategii z roku 2011.

Video NKÚ objevil nejasnosti v hospodaření nemocnic
video

NKÚ objevil nejasnosti v hospodaření nemocnic

NKÚ objevil nejasnosti v hospodaření nemocnic

z 16, 08.04.2013

Náměstek ministra Martin Plíšek o kontrole NKÚ

Pavel Hrnčíř z NKÚ o nehospodárnosti v nemocnicích

Reportáž o chybách při zadávání zakázek nemocnic