Soudci vzkázali vládě: Spory operátorů řešit nechceme, ochromí justici

Praha - Zástupci soudů odmítli vládní návrh, aby soudy řešily spory mezi mobilními operátory a jejich klienty. Dosud je měl na starosti Český telekomunikační úřad, kterému jen loni dorazilo 120 tisíc stížností. Podle soudců by převod sporů justici ochromil a zpomalil by i všechny ostatní agendy soudů. Kauzy by se také občanům výrazně prodražily. Špičky justice proto plán vlády označily za nepřijatelný. S návrhem novely zákona o elektronických komunikacích nesouhlasí ani ministerstvo spravedlnosti.

Podle předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové jde v celé Evropě trend opačným směrem a přetíženým soudům spíše kompetencí ubývá. „V situaci, kdy soudy čelí novým výzvám v souvislosti s novým občanským zákoníkem, je ta představa nepřijatelná,“ uvedla.    

Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník upozornil, že justice by po převodu agendy ČTÚ možná musela řešit až o 200 000 sporů ročně navíc. Podle justičních špiček navíc telekomunikační úřad v současnosti řeší spory o peníze rychle, jednoduše a kvalifikovaně, proto chybí ke změně důvod.

Prohlášení představitelů justice:

„Stát by měl hledat spíše méně formální, jednodušší a levnější řešení sporů než zatěžovat občany nuceným vedením soudních sporů. Soudní řízení je řízením nejsložitějším, a proto logicky nejdražším, a to nejen pro stát, ale zejména pro občany.“


Úřad by se podle novely nadále zabýval pouze spory o kvalitu služeb, přenosy čísel a dalšími záležitostmi, které se netýkají peněz. Spory spojené s placením za služby operátorů by plně přešly do kompetence soudů.

Video Soudy a spory mobilních operátorů
video

Soudy a spory mobilních operátorů

Se změnou v zákoně je spojen i převod zhruba stovky zaměstnanců úřadu pod ministerstvo spravedlnosti. K novému zaměstnavateli v případě schválení zákona přejdou v příštích dvou letech. ČTÚ v minulosti tvrdil, že ho soukromoprávní spory o peněžité plnění zatěžují. Proto usiloval o převedení agendy na soudy, s personálními přesuny ale nesouhlasí.