Žebříček oblíbenosti menšin má své stálice – Slováky a Romy

Praha – V sympatiích Čechů vůči národnostním skupinám vedou již několik let Slováci, naopak Romům Češi přisuzují nejméně náklonnosti. Snad proto nepřekvapují výsledky březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Sympatie ke Slovákům vyslovily více než čtyři pětiny Čechů, antipatie k Romům chová zhruba stejný podíl.

Respondenti hodnotili 16 národnostních skupin žijících v ČR, včetně Čechů, kteří CVVM slouží ke srovnání s ostatními skupinami. Za sympatické označilo Čechy 83 procent dotázaných, stejný podíl kladných hodnocení obdrželi i Slováci. Jako druzí si sympatie, byť s velkým odstupem, získali Poláci s 54 procenty. Nesympatičtí jsou Češi dvěma procentům lidí, Slováci třem procentům a Poláci dvanácti procentům.

Dlouhodobě chovají největší antipatie Češi k Romům. Za nesympatické je označilo 78 procent dotázaných, sympatie k nim vyjádřila pouze čtyři procenta. Zhruba polovině Čechů jsou nesympatičtí Ukrajinci, Rumuni a Albánci.

Neutrální vztah mají Češi k devíti národnostním skupinám, u kterých mělo největší podíl hodnocení „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“. Z nich převažuje podíl pozitivních hodnocení nad negativními u Řeků, Židů, Němců, Maďarů a Bulharů, které považuje za sympatické čtvrtina až třetina dotázaných. Naopak u Rusů, Srbů, Vietnamců a Číňanů již převažují antipatie, ačkoli největší podíl stále tvoří neutrální hodnocení.

  • Průzkum provádělo CVVM v období od 4. do 11. března. Zúčastnilo se ho 1059 obyvatel ČR starších 15 let.