Rozhodnutí o plzeňských právech se zatím odkládá

Plzeň - Rozhodnutí o osudu práv v Plzni se odkládá, Akreditační komise po právnické fakultě chce, aby k prodloužení akreditace magisterskému programu doložila další údaje. Akreditace vyprší v říjnu, pokud škola povolení nedostane, bude to pravděpodobně znamenat zánik fakulty. Plzeňská práva na podzim 2009 poškodila aféra s tzv. rychlostudenty, pochybným přijímáním studentů a udělováním titulů.

„V žádosti o akreditaci je uvedeno, že devět pracovníků fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni se bude schopno přihlásit do 31. března 2013 k habilitačnímu řízení. Akreditační komise požaduje doložit skutečné naplnění tohoto závazku s uvedením vysoké školy, fakulty a oboru, kde byly přihlášky k habilitačnímu řízení podány,“ stojí ve stanovisku komise. Právě požadavek na lepší personální zabezpečení byl jednou z hlavních výtek.  Komisaři také požadují, aby fakulta předložila aktuální čísla ohledně toho, kolik akademiků ze školy odešlo.

Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková:

„Jestliže jsme tyto informace nedostali, respektive to, co se slibovalo, není, tak to na komisi špatně zapůsobilo – nemůžeme rozhodnout, protože nevíme, jaká je situace.“ 


Dvořáková poukázala na to, že habilitace mladých pracovníků je pro školu klíčová. Řadě profesorů, kteří na škole působí, je přes sedmdesát let, a je tedy důležité, aby se na fakultě utvořilo silné jádro mladých docentů. 

Děkan čeká, že škola akreditaci získá

„Fakulta udělá všechno pro to, aby novým požadavkům Akreditační komise vyhověla a předložila požadované údaje co nejúplněji. A to tak, aby mohla hned na svém nadcházejícím červnovém zasedání rozhodnout kladně o akreditaci,“ uvedl děkan Jan Pauly. Podle něj by byla stále šance přijmout nové studenty do prvního ročníku. „Pokud je to jen tohle, tak v červnu už by to mělo být finále,“ řekl. Děkan stále očekává, že fakulta akreditaci na dalších pět let získá. Podle Paulyho mají všichni zaměstnanci, uvedení v žádosti o akreditaci, habilitační práce napsané, ale někteří ještě žádost o habilitaci nepodali.

Už dříve děkan uvedl, že práva budou mít k dispozici 31 profesorů a docentů. To je oproti stavu v roce 2011 téměř dvojnásobek. Fakulta argumentuje i zlepšením kritizované vědecké činnosti. „Z veřejných zdrojů se jedná zejména o Grantovou agenturu Akademie věd ČR, na které jsme v loňském roce podali devatenáct žádostí, což je rekord,“ doplnil proděkan Vilém Knoll.

Plzeňským právům vyprší akreditace pro magisterský obor v říjnu. Akreditaci má Západočeská univerzita, o její prodloužení si ale nyní žádá právnická fakulta. Akreditace byla prodloužena loni, fakulta ale nesmí přijímat nové studenty. Doktorský program komise opakovaně zamítla, naposledy letos v únoru.

Problémy plzeňských práv se dostaly na povrch před čtyřmi roky. Kvůli plagiátorství mezi profesory, protekčním studentům a dalším přečinům je jejich existence dosud ohrožena. Bez prodloužení akreditace nesmí přijímat nové studenty.

Video Studio ČT24
video

Studio ČT24

Studio ČT24

Aktuální rozhovory na aktuální témata v ČR i ve světě

Plzeňská práva zatím novou akreditaci nedostala