Řidiči, pozor na vady zraku. Oční prevence se vyplatí

Praha - I přesto, že lidé nepociťují obtíže s viděním, měli by o svůj zrak pravidelně pečovat. Zejména nedostatečná prevence a následné oční vady mohou mít vážné důsledky například pro účastníky silničního provozu. Ministr dopravy se zástupci dovozců automobilů dnes podepíší memorandum bezpečnosti silničního provozu a představí měřicí přístroj, který má sloužit při dopravně bezpečnostních akcích. Zjistí zároveň, jak dobře řidiči vidí.

Nejen řidiči by měli očního specialistu navštívit nejméně jednou ročně. Pacient nejprve projde zkouškou centrální ostrosti zrakové na vyobrazených písmenkách, kde zjistí, zda potřebuje příslušnou zrakovou korekci pomocí brýlí. „To samo o sobě nestačí, protože se může stát, že pacient má dobrou centrální ostrost zrakovou a přitom má špatné zorné pole a orientaci v prostoru, takže může dostat i invalidní důchod, přestože všechno dobře přečte,“ upřesnil vedoucí lékař glaukomového centra Petr Výborný.

Špatné zorné pole se vyšetřuje pomocí perimetru ve tmě, kde pacient fixuje světelnou značku v kupoli přístroje. „Pacient komunikuje s přístrojem pomocí světelného tlačítka a udává, jestli světelný bod vidí, nebo nevidí. Přístroj se vrací do těch míst, která pacient neviděl, až zjistí citlivost jednotlivého bodu v sítnici,“ dodal Výborný. Tímto způsobem vznikne jakási mapa bodů celé sítnice. Lékaři pak mají kompletní přehled o tom, jaké je zorné pole pacienta.

Vyšší šance na dožití zvyšuje i šanci na oční choroby

S přibývajícím věkem nestoupají pouze dioptrie, ale mohou se objevit nejrůznější choroby. Nejčastější z nich je šedý zákal. „Odstraněním čočky, kdy se pacientovi implantuje umělá čočka, se vidění vrací k normálu,“ podotkl Výborný. Další komplikací může být například barvoslepost. To nemusí být velký problém u řidičů amatérů, nicméně požadavky na řidiče profesionály jsou v tomto směru mnohem náročnější.

Video Rozhovor s očním lékařem Petrem Výborným
video

Rozhovor s očním lékařem Petrem Výborným