Návrh MŠMT překopává financování škol a přináší řadu změn

Praha - Návrh novely školského zákona, který zásadně mění rozdělování peněz pro školy i pravidla pro podporu znevýhodněným žákům, připravilo ministerstvo školství. Do předlohy se dostalo i znovuzavedení pracovního poměru ředitelů škol na dobu neurčitou, stejně jako jednotné závěrečné zkoušky - jakási obdoba státních maturit pro učně.

Do mateřských, základních a středních škol putují v současnosti peníze podle krajských normativů. Ministerstvo dlouhodobě kritizuje, že na žáka jde v každém regionu jiná částka. Od roku 2015 by proto školy podle typu vzdělávání měly dostávat ve všech krajích na žáka stejnou částku. Zvláštní příspěvek půjde bez ohledu na počet žáků ještě do školek, škol pouze s prvním stupněm a škol zřizovaných svazkem obcí. Podle krajských normativů by měla být rozdělována jen menší část z celkem 77 miliard korun určených na regionální školství.

„Pro malé obce s jednou školou, respektive s jednou mateřskou a jednou základní školou jde o konkrétní a transparentní vyjádření úrovně státní podpory malých vesnických škol a pro větší obce zřizující více plně organizovaných základních škol jde naopak o prvek motivující k optimalizaci jejich počtu, respektive k racionalizaci jejich organizačního uspořádání,“ zdůvodňuje to ministerstvo v materiálu pro vládu.

Změna v podpoře znevýhodněných žáků

Proměnou má projít i podpora znevýhodněných žáků, resort ministra Petra Fialy odmítá nadále dělat striktní výčet postižení, při nichž mají děti nárok na zvláštní opatření. Vzniknout má čtyřstupňový katalog podpůrných opatření, problémy školáka by se měly přednostně řešit ve škole, teprve poté v poradnách.

Upravit se má i pracovní poměr ředitelů škol

Od minulého roku mají nově jmenovaní ředitelé funkční období jen na šest let a pracovní poměr na dobu určitou. „Tento stav je kritizován řediteli škol jako znevýhodňující jak z hlediska obecné právní jistoty, tak třeba podmínek přístupu k úvěrovým produktům a tak dále,“ uznalo ministerstvo. V návrhu proto úřad přichází s příslibem od ledna 2014 zavést pro ředitele pracovní poměr opět na dobu neurčitou, šestiletá funkční období zůstanou zachována. Úprava se dotkne i stávajících ředitelů.

Škola doma i pro starší žáky

Novela má dále umožnit domácí vzdělávání i na druhém stupni základních škol a zavést jednotné závěrečné zkoušky pro učně. Už nyní tyto zkoušky pilotně fungují na řadě škol, učiliště ani učni s nimi nemají problémy. Co se týká maturit, od roku 2014 by mohly místo maturity z cizího jazyka v profilové, tedy školní části maturit, uznávat ředitelé i mezinárodní jazykové certifikáty.