Péče o hroby v zahraničí vyjde armádu na 4 miliony

Praha - Ministerstvo obrany chce poskytnout 4 miliony korun na výstavbu a údržbu českých válečných hrobů v zahraničí. Peníze mají jít na zvelebování míst posledního odpočinku legionářů v Rusku, na Ukrajině, ve Francii a dalších zemích. Dnes bude vláda rozhodovat o tom, zda na uvolnění peněz kývne.

Nejvyšší částka - 2,6 milionu - je určena na výstavbu a rekonstrukci válečných hrobů československých legionářů v Rusku, 600 tisíc jde na rekonstrukci českých válečných hrobů 1. a 2. odboje na Ukrajině. Další peníze chce armáda poslat do Francie. Za 100 tisíc připravuje ministerstvo obrany zhotovení zvonu na památku padlých vojáků rakouskouherské deváté pěší divize v srbské Čeliji. 70 tisíc půjde na rekonstrukci hrobu vojáků rakousko-uherské armády na Slovensku. 

České válečné hroby v zahraničí se nacházejí ve 28 zemích. Nejvíce jich je evidováno na Slovensku, v Itálii, Polsku, Francii, Velké Británii, Rusku a Ukrajině. Celkové počty jsou neustále aktualizovány na základě nově zjištěných skutečností, je jich několik tisíc. Staráme se o ně společně se Slováky. Česká republika je v péči o válečné hroby vázána mezinárodními smlouvami a Ženevskou úmluvou z 12. srpna 1949 na ochranu obětí války.

Video Rozhovor s Ivetou Hláseckou, vedoucí Odboru pro válečné veterány
video

Rozhovor s Ivetou Hláseckou, vedoucí Odboru pro válečné veterány

Částky jsou letos podle vedoucí Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Ivety Hlásecké poněkud nižší. Jedná se o snížení darů do zahraničí o 10-15 procent. 

Mapa lokalit válečných hrobů zde.


Československé legie věnovaly uchování památky svých padlých spolubojovníků velkou pozornost. Mezi legionáři bylo též mnoho výtvarných umělců a jejich aktivita v oblasti výzdoby československých válečných hrobů byla logickým výsledkem jejich snahy prospět národnímu hnutí. První pomník vznikl v Čeljabinsku, kde ho sochař Josef dokončil 27. 9. 1918.