Školy se málo věnují dopravní výchově, od září se vše změní

Praha – Dopravní výchova ve školách by měla od září posílit. Sice se nebude vyučovat jako samostatný předmět, větší prostor má ale dostat například v přírodovědě, výchově ke zdraví nebo v občanské výchově. Podle BESIPu se některé školy věnovaly dopravní výchově jen okrajově. Ministerstvo školství proto upravilo vzdělávací dokumenty, které to všem školám nařizují.

Dopravních hřišť je v České republice jen 150, každý se tak na něj nedostane. Učitelé by se proto měli věnovat dopravní výchově alespoň ve třídách. Děti jsou totiž v rámci silničního provozu jednou z nejohroženějších skupin. Jen od roku 2007 jich na silnicích zemřela zhruba stovka. 

Výuka dopravní výchovy je sice povinná, podle BESIPu se ale skutečně učila jen na sedmdesáti procentech škol. Od září proto učitelé poprvé dostanou i metodiku, která jasně říká, co a v jakém ročníku se děti mají o dopravě dozvědět. „Spíš nám půjde o to, abychom to, co se děti teoreticky naučí, byli schopni aplikovat v praxi,“ dodala učitelka ZŠ Jeseniova Gabriela Babušová.

Video Události o dopravní výchově
video

Události o dopravní výchově