Před 20 lety mu neprávem zabavili řidičák, domohl se odškodného 653 tisíc

Brno - Ústavní soud se po dvaceti letech zastal muže, kterému neprávem zabavili řidičský průkaz. Podle verdiktu je stát i v tomto případě odpovědný za jednání úřadů, a muži tak musí zaplatit 653 tisíc korun jako odškodné. Informaci přinesl server Aktuálně.cz.

Vladimíru Dostálovi byl v roce 1990 zabaven řidičský průkaz kvůli podezření ze spáchání dopravního přestupku, při kterém byl zraněn jiný řidič. Podezření se nakonec nepotvrdilo, muž ale dostal průkaz zpět až po 22 měsících, kdy skončilo vyšetřování. Dostál proto v roce 1994 zažaloval ministerstvo spravedlnosti coby zástupce státu a požadoval zaplacení 653 tisíc korun jako ušlý zisk za dobu, kdy nemohl řídit.

První rozsudek padl až v roce 2008. Okresní soud v Opavě, Krajský soud v Ostravě a nakonec i Nejvyšší soud ale Dostálův požadavek postupně odmítly jako nepřípustný. Rozsudek odůvodnily tím, že za zabavený řidičský průkaz odškodnění vyplatit nelze, protože šlo o preventivní opatření směřující k bezpečnosti silničního provozu. Podle soudců není důvodem pro zaplacení odškodného ani to, že vyšetřování prokázalo Dostálovu nevinu.

Z verdiktu Ústavního soudu

Ústavní soud„Pokud má být jednotlivec povinen se podrobit omezujícím úkonům trestního stíhání či úkonům s ním věcně spjatým, musí existovat garance, že v případě prokázání, že trestnou činnost nespáchal, dostane se mu odškodnění za veškeré úkony, kterým byl ze strany státu neoprávněně podroben.“


Dostál se proto obrátil na Ústavní soud. Podle jeho advokátů trval celý soudní spor nepřiměřeně dlouho a soudy jednostranně zvýhodnily stát. Ústavní soud se postavil na řidičovu stranu a všechna předchozí rozhodnutí soudů zrušil. Soudci v usnesení uvedli, že na jedné straně je povinností policie i úřadů vyšetřovat a stíhat trestnou činnost. Stát se ale na druhou stranu nemůže zbavit odpovědnosti za postup těchto orgánů, pokud se posléze ukáže jako mylný a zasahující do základních práv.