Pražské vysoké školy možná dostanou z EU až tři miliardy na výzkum

Praha - Pražské vysoké školy by mohly dostat až tři miliardy korun z evropských strukturálních fondů na vědeckovýzkumné projekty. Je to poprvé, kdy peníze z těchto fondů půjdou právě do vysokých škol v Praze. Evropská komise dala souhlas k tomu, aby se uskutečnily projekty financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci (OP VaVpI) hlavního města Prahy.

„Evropská komise přijala argumentaci ministerstva a souhlasí s podporou projektů pražských vysokých škol z OP VaVpI. Oficiální dopis z Bruselu, včetně specifikace podmínek podpory těchto projektů, očekáváme v příštím týdnu,“ řekl Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení evropských fondů. 

Podle pravidel Evropské unie bylo možné pro období 2007 až 2013 financovat z Evropského fondu pro regionální rozvoj pouze projekty v regionech, kde je HDP na obyvatele nižší než 75 procent průměru EU. Hlavní město mezi tyto regiony jako jediná oblast ČR nepatří. Snahy získat tyto evropské peníze do pražských vysokých škol byly patrné už dlouho, už vzhledem k tomu, že Praha oproti regionům je centrem vysokého školství i celorepublikového výzkumu.

Výzva k předkládání projektů bude pro vysoké školy vyhlášena ve druhé polovině tohoto roku, projekty se přitom musí uskutečnit do konce roku 2015. Vysoké školy budou proto podklady muset rychle připravit.