Osud poškozeného domu je nejistý, statici ho zatím provizorně zajistili

Praha – Dělníci Metrostavu nyní zajišťují proti pádu dům v Divadelní ulici, který je poškozený výbuchem plynu. „Stěnu je teď potřeba zajistit, aby nedošlo nejen k jejímu pádu, ale ani k pádu konstrukcí, které jsou touto stěnou přenášeny,“ vysvětlil statik Jan Hora. Konkrétně by mohlo dojít ke zřícení stropů, které jsou na stěně uložené. Dělníci proto teď instalují trámy, které budou vodorovně i svisle podpírat jak čelní stěnu, tak právě i stropy ohrožené zřícením.

Pravděpodobně byla stěna posunuta ven mimo objekt, tím, jak došlo uvnitř objektu k možnému výbuchu plynu, tak ji tlaková vlna jakoby vysunula ve vodorovném směru," uvedl statik s tím, že jde jen o spekulace na základě dostupných informací.

Nosná stěna domu, která je rovnoběžná s Divadelní ulicí, je podle statika vychýlená asi o pět centimetrů. Pracovníci firmy Metrostav ji podepřou pomocí teleskopických vzpěr.


Nyní podle Hory probíhá zabezpečení hlavně proti tomu, aby se stěna dále posouvala, další osud domu je podle něj zatím nejasný. „Já si myslím, že je možné tu stěnu jak zachránit, tak i dočasně zajistit a poté demolovat,“ uvedl Hora.

Výbuch v Divadelní ulici
Výbuch v Divadelní ulici
Více fotek
  • Výbuch v Divadelní ulici zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/47/4618/461720.jpg
  • Výbuch v Divadelní ulici zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/47/4618/461725.jpg
  • Výbuch v Divadelní ulici zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/47/4618/461724.jpg
  • Výbuch v Divadelní ulici zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/47/4618/461722.jpg

Následující postup stavebníků záleží na dalším statickém prozkoumání, nastat můžou scénáře od demolice celého objektu, pokud budou zjištěny další statické poruchy, po pouhou opravu čelní stěny. „Nebo budou sanovány jen postižené oblasti,“ popsal Hora, prakticky by tak podle něj mohlo jít o výměnu čelní stěny, nebo její opravu.

Mluvčí Metrostavu František Polák

„Máme s hlavním městem smlouvu o zásahu při krizových situacích. V souvislosti s tím nás krizový štáb požádal o zásah. Zhruba o půl jedenácté jsme proto na místo přivezli takzvané stojny a další zabezpečení, které slouží k provizornímu zajištění. Další práce pak už zajišťuje vlastník budovy.“


U žádného z okolních domů nebyla narušena statika. Ohroženy by tak být neměly, přestože statik varoval před jejich možným ohrožením v případě výraznějších zásahů do nejhůře poškozeného objektu. „Hlavní otázkou je, jestli jsou provázané s poškozeným objektem, nebo stavebně oddělené,“ vysvětlil statik Hora. „Není ale důvod se domnívat, že by to muselo být narušeno,“ uklidnil statik.

  • Výbuch v Divadelní ulici
    Výbuch v Divadelní ulici autor: Filip Horký, zdroj: ČT
  • Výbuch v Divadelní ulici
    Výbuch v Divadelní ulici autor: Filip Horký, zdroj: ČT

Fakulta sociálních věd by mohla být uzavřena i do konce semestru

V okolních domech přitom sídlí dvě vysoké školy: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a FAMU. Během dne se objevily informace, že se střecha budovy FAMU posunula o několik centimetrů, proděkan školy ji ale později vyvrátil. „Pokud jsem viděl budovu, střecha zůstala na svém místě, stejně jako stěny,“ uvedl proděkan Marek Vajchr.

„Tento týden se výuka konat nebude. Prosíme studenty, aby sledovali webové stránky školy a doufáme, že se brzy dozvíme, že je škola v pořádku a můžeme se vrátit,“ dodal proděkan.

Budova Hollaru, v níž sídlí FSV UK, je z bezpečnostních důvodů do odvolání uzavřena pro všechny pracovníky i studenty. „Zatím nevíme, kdy se budou moci studenti vrátit do školy, je možné, že učebny Hollaru zůstanou uzavřeny do konce semestru. Náhradní prostory bychom asi hledali v Jinonicích,“ uvedl děkan FSV Jakub Končelík.

Video Rozhovor se statikem Janem Horou
video

Rozhovor se statikem Janem Horou

Rozhovor se statikem Janem Horou

Výbuch v Divadelní ulici

Video z místa výbuchu

Výbuch v Divadelní ulici tématem Studia ČT24

Výbuch v centru Prahy tématem Událostí

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) potvrdil, že za výbuch může plyn. Plynaři shodou okolností kontrolovali Divadelní ulici měřicím vozem zhruba před měsícem, žádné závady z hlediska úniku plynu ale neobjevili. Pracovníci Pražské plynárenské neprováděli žádné zásahy do plynovodů v centru Prahy, kde dnes došlo k výbuchu. Příčiny neštěstí firma nezná.