Politická kultura poslanců nestojí za nic, myslí si Češi

Praha - Většina lidí nadále považuje politickou kulturu v Česku za špatnou. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V porovnání s průzkumem z minulého roku kleslo kladné hodnocení politiků ODS, zástupci ČSSD si naopak polepšili.

Zdroj: Isifa/Caro Autor: Claudia Hechtenberg

Lidé v průzkumu hodnotili, jak veřejně činní lidé mezi sebou jednají, jak vystupují na veřejnosti a jak informují o problémech. Nejkritičtější byli k politické kultuře poslanců, negativně ji hodnotilo 86 procent dotázaných. Politickou kulturu vlády považovalo za špatnou 79 procent lidí. Výjimku tvoří představitelé obecních samospráv, jejichž politickou kulturu hodnotí jako dobrou více než polovina dotázaných.

Ze stran nejhůř dopadly Věci Veřejné, v závěsu LIDEM a ODS

Mezi stranami byly nejhůře hodnoceny Věci veřejné, jejich politickou kulturu vidí jako dobrou 11 procent dotázaných. U strany LIDEM je to 12 procent a politici ODS dostali 13 procent kladných odpovědí. Z dalších parlamentních stran jsou občané nejvíce spokojeni s politickou kulturou zástupců ČSSD s 39 procenty kladných odpovědí, následuje KSČM s 33 procenty a TOP 09 s 23 procenty.

Průzkum proběhl ve dnech 4.-11. března 2013 a zúčastnilo se ho 1 059 lidí starších 15 let. Průzkum najdete zde.


Politické spory dělají Česku ostudu, myslí si lidé

Průzkum také zjišťoval, jak se lidé staví k různým sporům, které se ve veřejném životě objevují. I když politické aféry a spory dělají Česku ostudu před světem (myslí si to 81 procent lidí), je na druhou stranu potřeba, aby se o nich informovalo. Podle 88 procent lidí totiž politici potřebují kontrolu veřejnosti. 77 procent lidí je zároveň přesvědčeno, že politické půtky a šarvátky patří k životu a vyskytují se i v jiných demokraciích, 85 procent ale také uvedlo, že je těžké se v těchto sporech vyznat. Z průzkumu nevyšli úplně příznivě také novináři - víc jak polovina respondentů uvedla, že tyto problémy nafukují.