Univerzity mají na desítky připomínek

Praha – Rada vysokých škol snesla k návrhu novely zákona o vysokých školách desítky zásadních připomínek, žádají třeba o silnější důraz na odpovědnost školy za kvalitu. Za nejasný považují univerzity rozdíl mezi rozdělením škol na akademické a výzkumné. Ministerstvo směřovalo roky připravovaný materiál na květnové zasedání vlády, nyní je ale i projednávání v rámci vysokých škol naplánováno až na červen, kdy mají také představitelé univerzit přijít s konečným stanoviskem k předloze.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: František Vlček

„Zhruba mezi 20 a 30 je jich označeno jako zásadní, ty považujeme za významné. Zbylé připomínky jsou zásadní méně, nebo dokonce jen technického charakteru,“ uvedl předseda rady Jakub Fischer. K vysokoškolské reformě vznesly univerzity kolem 150 připomínek. Už nyní považuje Fischer za zřejmé, že některé resort ani nezapracuje.

Školy třeba požadují, aby se mohly zapojit do procesu schvalování odborníků pro nově vzniklou Národní akreditační agenturu. Mandát expertů doporučují časově omezit. Vyřešit by se měla i odpovědnost členů agentury za přijatá rozhodnutí.

Předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer
Zdroj: ČT24

Zároveň chtějí, aby byla v novele zdůrazněna odpovědnost škol za kvalitu. „Ale zároveň aby jim byla přiznána vysoká míra autonomie, akademických svobod a důvěryhodnosti,“ uvedla rada. Reforma se snaží mimo jiné i polarizovat školy podle typu vzdělání na výzkumné, akademické a profesní. Rada ale neshledává rozdíl mezi akademickým a výzkumným typem příliš jasný. Upřesnění by měla doznat i některá ustanovení o takzvaném kontraktovém financování. V rámci něj by školy měly mít od státu garantovanou určitou částku na několik let dopředu, mělo by jim to usnadnit plánování investic.