Účast mužů na rodičovské nechceme povinnou, brzdí stínový ministr Sklenák

Praha – ČSSD připravuje již svá volební témata a předkládá i návrhy na zlepšení rodinného života. Mezi nimi je například povinnost školek přijmout dítě nad tři roky, možnost péče certifikovaných chův. Sociální demokraté také zvažují uzákonění podílu mužů na rodičovské dovolené. Stínový ministr práce a sociálních věcí Roman Sklenák ale pro ČT vysvětlil, že záměr nesleduje žádnou povinnost, pouze by měl každý z rodičů k dispozici určitý počet měsíců rodičovské dovolené. Navíc prý nejde o postoj celé ČSSD, ale asi dvacítky sociálních demokratek z uskupení Oranžový klub.

„Skandinávský model hovoří o tom, že určitý počet měsíců má k dispozici matka a určitou velmi malou část, řekněme jednu osminu celkového objemu, může čerpat otec a také nemusí… Není to povinnost, ale možnost,“ vysvětluje Sklenák. Návrh ale ještě čeká podle stínového ministra na diskusi.

V ČR se zhoršuje postavení rodin, prohlásil Sklenák, diskuse má za cíl nastavení příznivějších podmínek pro rodiny s dětmi. „Může jít o daňové úlevy, podpora zkrácených pracovních úvazků pro maminky s dětmi, nabízí se celá škála opatření,“ dodal. Jakýkoli posun v normě o rodičovské dovolené musí být podle něj založen na dobrovolnosti, sociální demokraté podle jeho slov určitě nehodlají rodičům nic nařizovat.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
  • Návrhy týkající se rodin a rodičovské dovolené zpracoval Oranžový klub, což je občanské sdružení žen prosazující rovné zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě.

Návrhy oranžového klubu týkající se rodin:

Mateřství a rodičovství by měly být jednou z nejvyšších společenských hodnot. Děti jsou přeci naše budoucnost. Permanentní pracovní pohotovost, která je nazývána rodičovskou dovolenou, je v našich zeměpisných šířkách stále doménou žen. Větší zapojení otců v tomto období by přitom pomohlo vyřešit hned několik problémů - diskriminaci žen na trhu práce kvůli mateřství, ztrátu kontaktu ženy s prací, s tím spojenou ztrátu odbornosti, stále rostoucí ženskou nezaměstnanost a feminizaci chudoby. Zaměstnání by nemělo být překážkou v péči o dítě a rodičovství by nemělo být překážkou při získání a udržení zaměstnání. Kvůli společenským stereotypům máme uštvané matky s trojitým břemenem (zaměstnání, výchova a péče o děti, domácnost); matky, které by chtěly být doma a pečovat o své děti, ale nemohou si to finančně dovolit; matky, které chtějí pracovat, ale nemohou najít práci či práci našly, ale nemají kam svěřit své malé dítě; otce, kteří by chtěli zůstat s dítětem doma a rodičovství rovnocenně prožívat, ale nemohou, ať už kvůli finančnímu zajištění, či kvůli převládajícím stereotypům o roli muže v rodině.

Opatření č. 4: Navrhujeme uzákonit povinné dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. Zaměstnavatelé si musí zvyknout, že nejen žena je „nespolehlivou“ zaměstnankyní s „rizikem“ rodičovství.

zdroj: www.cssd.cz


Členka sněmovního výboru pro sociální politiku Lenka Kohoutová (ODS) považuje současné možnosti pro střídání v rodičovské dovolené za dostatečně flexibilní. „Jakékoli zásahy do tohoto systému jsou zbytečné. Správné je, aby stát zasahoval co nejméně do svobodné vůle každého rodiče, který se příkladně stará o své dítě,“ dodala pro ČT.

Video Stínový ministr Roman Sklenák o rodičovské dovolené
video

Stínový ministr Roman Sklenák o rodičovské dovolené

Stínový ministr Roman Sklenák o rodičovské dovolené

s 15:05, 13.05.2013

Lenka Kohoutová z ODS o sociální politice pro rodiny

Náměstek pražského primátora Ivan Kabický o rodinné politice

Rodičovská dovolená pro otce tématem Událostí, komentářů