Cibulka se dočkal soudního zastání, ÚS mu vrátil šanci na odškodné

Brno – Aktivistovi a někdejšímu disidentovi Petru Cibulkovi nepochybně udělalo radost rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS). Nejvyšší právní autorita shledala porušení Cibulkových práv v postupu českých úřadů a soudů tím, že mu nepřiznaly náhradu nemajetkové újmy, způsobené dvouměsíčním vězněním v roce 1986. Cibulka žádá 36 tisíc korun, znovu to má projednat Obvodní soud pro Prahu 2.

„ÚS znovu potvrdil, že lidé, kteří byli za minulého režimu nezákonně vězněni, mají nárok nejen na náhradu majetkové, ale také morální, citové újmy. Je to velký přínos pro spravedlivý proces, jak jej očekáváme v této zemi,“ komentoval verdikt Cibulkův advokát Lubomír Müller. Jde podle něj o třetí podobný nález Ústavního soudu, avšak první, který se netýká svědků Jehovových.

Původní verdikt v Cibulkově případu opřel obvodní soud o tvrzení, že přiznání nemateriálního zadostiučinění upravuje mezinárodní Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která je pro Česko závazná až od roku 1992. Proto prý nelze náhradu poskytnout za příkoří z předcházejících let. ÚS ale nepovažuje za rozhodující datum porušení práva chráněného úmluvou. Klíčový je až okamžik, kdy příslušný státní orgán uznal, že postup v konkrétní kauze byl nezákonný. „Ústavní soud v podstatě dospěl k závěru, že v těchto a podobných kauzách je úmluva aplikovatelná, byť je pro Českou republiku závazná až od března 1992,“ řekl generální sekretář soudu Ivo Pospíšil.

Před listopadem 1989 Cibulka aktivně vystupoval proti komunistické garnituře a opakovaně se z politických důvodů dostal do vězení. Dvouměsíční trest z roku 1986 uložil Cibulkovi Městský soud v Brně za maření výkonu úředního rozhodnutí. Provinění v podstatě spočívalo v tom, že se Cibulka choval nepoddajně při výkonu dříve uloženého trestu vězení.

Brněnský městský soud povolil v roce 1992 obnovu řízení, rozsudek zrušil a zprostil Cibulku obžaloby. Ministerstvo spravedlnosti později přiznalo Cibulkovi nárok na náhradu majetkové škody, tedy v podstatě ušlé mzdy ve výši 2,5 tisíce korun za jeden měsíc. Náhradu nemajetkové újmy spojené s odnětím svobody ale ministerstvo nepřiznalo a Cibulka neuspěl ani u pražských soudů.